Logo-CPF-small-65png

Search Results for: อาหารสัตว์

ขาดแคลนวัตถุดิบ

4 วิธีการลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ และ อาหารสัตว์ทดแทน

การลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ และ อาหารสัตว์ทดแทน การลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนอาหาร และ วัตถุดิบ หรือการหาอาหารทดแทน ใช้สำหรับฟาร์ม เพื่อป้องกันการขาดอาหาร และความผันผวนของราคาอาหาร ด้วยส่วนผสมทางเลือกที่ราคาไม่แพง อาหารถือเป็นส่วนประกอบสำคัญ ของการเลี้ยงสัตว์ และเป็นปัจจัยต้นๆ ที่ต้องให้ความสำคัญสำหรับการดูแลฟาร์ม นอกจากนี้แล้ว เจ้าของฟาร์ม และ ผู้ดูแล หรือเพื่อนๆ เกษตรกร ควรที่จะศึกษา หรือ มองหา ทางเลือกอื่นๆ ที่สามารถ เป็นอาหารสัตว์ได้ มีอะไรบ้าง มาดูกันเลย 4 อย่างที่สามารถ ลดความเสี่ยงจากการขาดอาหาร และวัตถุดิบ ทางเลือกอาหารทดแทน เปลี่ยนจากวัตถุดิบดั้งเดิมที่จำกัด เช่น ข้าวโพด ข้าวสาลี ไปจนถึงทางเลือกที่มีต้นทุนต่ำ เช่น แมลง สาหร่าย โปรตีนที่เติบโตในห้องทดลอง หรืออาหารสัตว์ ทางเลือกอื่นๆ การใช้โปรไบโอติก พรีไบโอติก เพิ่มสารเติมแต่งบนอาหารสัตว์ปัจจุบันเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพและสวัสดิภาพของสัตว์โดย การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ที่เหมาะสม จัดหาอาหารที่ เหมาะสมกับช่วงอายุ และเวลา วัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น สัตว์อายุน้อย สัตว์ป่วย ลูกสัตว์ ฯลฯ เพื่อให้ได้รับสารอาหารที่ แหมาะสม และตรงกับความต้องการ ของสัตว์วัยนั้นๆ ใช้หลักของโภชนาการแม่นยำ เพราะว่าสัตว์เปลี่ยนแปลงและต้องการโภชนาการที่แตกต่างกันภายใต้เงื่อนไขในขณะนั้น ฟาร์มบางแห่งใช้การวิเคราะห์เวลาและปรับแต่งสูตรอาหารให้สอดคล้องกับ วัย และสภาพ ของสัตว์ และลดการศูนย์เสียจากการขับถ่าย “การลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนอาหารและวัตถุดิบ และความผันผวนของราคาด้วยส่วนผสมทางเลือกที่ราคาไม่แพง” ข้อดี ลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ ลดความผันผวนของราคาอาหารสัตว์ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ปรับปรุงสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ ลดการใช้ยาปฏิชีวนะ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มความยั่งยืนของธุรกิจ ความท้าทายที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงแรก เทคโนโลยีบางอย่างยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนา ราคาของเทคโนโลยีบางอย่างยังค่อนข้างสูงจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพและความปลอดภัย เกษตรกรและผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์จำเป็นต้องมีความรู้และทักษะใหม่ แนวทางปฏิบัติ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกอาหารสัตว์ที่หลากหลาย พิจารณาความต้องการเฉพาะของสัตว์ ฟาร์ม และงบประมาณ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการสัตว์ เริ่มต้นใช้งานทางเลือกอาหารสัตว์ทีละน้อย เพื่อการปรับเปลี่ยนตรวจสอบผลลัพธ์และปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น ทางเลือกอาหารสัตว์เหล่านี้ เป็นแนวทางใหม่ในการลดความเสี่ยง จากการขาดแคลนวัตถุดิบ และความผันผวนของราคา ช่วยให้ฟาร์มเลี้ยงสัตว์สามารถควบคุมต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม ทางเลือกเหล่านี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนา จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติม  เพื่อผลักดันให้เทคโนโลยีเหล่านี้ สามารถเข้าถึงเกษตรกรและผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ในวงกว้างมากขึ้น  เพื่อนๆเกษตรกร เจ้าของฟาร์ม และผู้ดูแล สามารถดูเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์ ได้ที่นี่ ติดตามสาระและการจัดการฟาร์ม ได้ที่  เฟสบุ๊ค ยูทูป

4 วิธีการลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ และ อาหารสัตว์ทดแทน Read More »

ธุรกิจอาหารสัตว์บก CPF” รวมพลังปลูกต้นไม้ ร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี

ธุรกิจอาหารสัตว์บก CPF” รวมพลังปลูกต้นไม้ ร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี CPF ธุรกิจอาหารสัตว์บก ทั้ง 14 โรงงานทั่วประเทศ รวมพลังปลูกต้นไม้ ในกิจกรรม “CPF FEED ปลูกปัน ป้อง ป่า” โดยมี คุณเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ ผู้อำนวยการใหญ่ ธุรกิจอาหารสัตว์บก CPF เป็นประธานเปิดงาน และนำทีมผู้บริหาร ปลูกต้นไม้ ณ ป่าสวนปลา โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกราชบุรี ด้านพนักงาน ร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในสถานประกอบการ CPF รวม 500 ต้น อาทิ ต้นราชพฤกษ์ ต้นไม้ประจำชาติไทย ต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นพรรณไม้ประจำรัชกาลที่ 10 ต้นโมกมัน ไม้มงคลพระราชทานประจำ จ.ราชบุรี ต้นสะเดาเทียม ไม้มงคลพระราชทานประจำ จ.สงขลา โดยจะจัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งปีคุณเรวัติ กล่าวว่า CPF ตระหนักถึงความสำคัญของการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ มีการติดตามผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านตัวชี้วัดในระดับสากล ซึ่งกิจกรรม ‘CPF FEED ปลูก ปัน ป้องป่า’ จะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและช่วยลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก   ในปีนี้ ‘ธุรกิจอาหารสัตว์บก’ มีเป้าหมายปลูกต้นไม้ในสถานประกอบการ 5,000 ต้น นอกจากจะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในสถานประกอบการแล้ว ยังเป็นการปลูกฝังความตระหนักให้พนักงานเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งมอบสิ่งแวดล้อมที่ดี ทั้งอากาศ น้ำ ป่าไม้ ให้กับรุ่นต่อๆ ไป อย่างยั่งยืน และสนับสนุนแนวนโยบายของบริษัทฯ ร่วมปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ./

ธุรกิจอาหารสัตว์บก CPF” รวมพลังปลูกต้นไม้ ร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี Read More »

ซีพีเอฟ ธุรกิจอาหารัสตว์บก รับมอบฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์บก 523 รายการ จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก อบก.

  ซีพีเอฟ ธุรกิจอาหารัสตว์บก รับมอบฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์บก 523 รายการ จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก อบก. 22 มีนาคม 2567 – องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) มอบฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้กับผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์บก จากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เป็นการรับรองผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์บกของบริษัท 522 รายการ และผลิตภัณฑ์ข้าวโพด 1 รายการ ตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทในการลดผลกระทบจากดำเนินธุรกิจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน นายฤทธิชัย ภูมิอมร ผู้อำนวยการอาวุโส กล่าวว่า ซีพีเอฟ ธุรกิจอาหารสัตว์ เราส่งเสริมการใช้วัตถุดิบที่มาจากแหล่งไม่ตัดไม้ทำลายป่า ลดการใช้พลาสติกจากบรรจุภัณฑ์ มีการปรับเปลี่ยนรถยกจากน้ำมันเป็นไฟฟ้า นำดิจิตอล AI มาพัฒนากระบวนการเป็นโรงงานผลิตอาหารสัตว์อัจฉริยะ Smart Feedmil! ใช้พลังงานหมุนเวียนตลอดห่วงโซ่การผลิต ติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ใน โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็นผู้นำโดยเป็นโรงงานอาหารสัตว์ได้รับรอง Carbon Neutral Organization นวัตกรรมอาหารสัตว์รักษ์โลก นอกจากนี้ทุกโรงงานเรายังเป็นโรงงาน Green Industry ตอกย้ำความมุ่งมั่นผลิตอาหารปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ Net-zero ในปี 2050 การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ CPF Green Revenue และดำเนินกิจกรรมโครงการ Feed Sustainability in action ซึ่งตอกย้ำว่ารายได้ของบริษัทมาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Product) เช่น ผลิตภัณฑ์ที่สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองฉลากสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก รวมถึงสนับสนุนการประเมินความยั่งยืนทางธุรกิจของดัชนีความยั่งยืนระดับโลก เช่น DJSI, MSCI และ FTSE การทำฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ช่วยให้บริษัททราบถึงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของแต่ละผลิตภัณฑ์ตลอดวัฏจักร นำไปสู่การวิจัย ให้เกิดการใช้วัตถุดิบ พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อร่วมรณรงค์ในการลดภาวะโลกร้อน” รับชมคลิป >> https://www.youtube.com/watch?v=Gog_l6gEcFs

ซีพีเอฟ ธุรกิจอาหารัสตว์บก รับมอบฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์บก 523 รายการ จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก อบก. Read More »

“ซีพีเอฟ”ขอบคุณรัฐแก้ปัญหานำเข้ากากถั่วทันการณ์พร้อมลดราคาอาหารสัตว์

“ซีพีเอฟ”ขอบคุณรัฐบาลแก้ปัญหานำเข้ากากถั่วทันการณ์ และคงภาษีนำเข้าที่ 2% ไม่เปลี่ยนแปลง เผยพร้อมลดราคาอาหารสัตว์ช่วยเกษตรกร     นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ ผู้อำนวยการใหญ่ ธุรกิจอาหารสัตว์บก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ขอขอบคุณรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสิน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่เข้าใจปัญหาของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เป็นอย่างดี ที่อนุมัติการนำเข้ากากถั่วเหลืองได้ทันเวลา และคงภาษีนำเข้าที่ 2% ไม่เปลี่ยนแปลง ส่งผลดีต่อการผลิตภาคปศุสัตว์ของไทยให้เดินหน้าได้อย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก ขณะที่ซีพีเอฟมีนโยบายมุ่งมั่นสนับสนุนและพัฒนาเกษตรกรไทย ให้มีอาชีพอย่างยั่งยืน ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ช่วยแบ่งเบาภาระต้นทุนอาหารสัตว์ทุกชนิด ด้วยการให้ส่วนลดราคาผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์แก่เกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งหลังของปี 2566 รวม 30 บาทต่อถุง และในปี 2567 นี้ได้เพิ่มเติมส่วนลดพิเศษให้เกษตรกรไก่เนื้ออีก 3-4 บาท/ถุง      ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ของซีพีเอฟ ได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพจากเกษตรกรทั่วประเทศไทย และทั่วโลก มีนักวิจัยพัฒนาที่คิดค้นนวัตกรรมอาหารสัตว์ ออกแบบสูตรอาหารอันสอดคล้องกับชนิดสัตว์ สายพันธุ์ และอายุแต่ละช่วงวัยของสัตว์      โดยมีมาตรฐานรับรองระบบคุณภาพและความปลอดภัยอาหารสัตว์ในระดับสากล GMP+ เป็นรายแรกและรายเดียวของไทยที่ได้รับการรับรอง ตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิตอาหารสัตว์ (Feed Value Chain) ส่งผลให้ซีพีเอฟเป็นผู้นำการผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ ที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย เพื่อผลิตอาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภคทั่วโลกมาโดยตลอด    นอกจากนี้ การจัดหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ของซีพีเอฟ ยังเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตอาหารสัตว์คุณภาพสูง ภายใต้นโยบายการจัดหาอย่างยั่งยืน โดยวัตถุดิบทุกชนิดต้องตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาได้และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เช่น นโยบายไม่รับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากพื้นที่รุกป่าและพื้นที่ที่มาจากการเผา ซึ่งขณะนี้บริษัทสามารถดำเนินการได้แล้ว 100% ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ

“ซีพีเอฟ”ขอบคุณรัฐแก้ปัญหานำเข้ากากถั่วทันการณ์พร้อมลดราคาอาหารสัตว์ Read More »

CPF ชูหลัก “โภชนาการแม่นยำ” พัฒนาอาหารสัตว์รักษ์โลก หนุนสุขภาพที่ดีของคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

PF ชูหลัก “โภชนาการแม่นยำ” พัฒนาอาหารสัตว์รักษ์โลก หนุนสุขภาพที่ดีของคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม     CPF เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมอาหารสัตว์รักษ์โลก ยึดหลักการโภชนาการแม่นยำ สรรหาสารอาหารที่ตรงกับช่วงวัยการเติบโตของสัตว์ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ และวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ต้องไม่มาจากแหล่งที่มีการตัดไม้ทำลายป่า จับมือพันธมิตรที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก เพื่อพัฒนาวิธีการประเมินด้านการผลิตปศุสัตว์และผลกระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อม หนุนสุขภาพที่ดีของคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) ตอบโจทย์สร้างความมั่นคงทางอาหาร และดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนดร.ไพรัตน์ ศรีชนะ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สำนักวิชาการอาหารสัตว์ CPF เปิดเผยว่า CPF มุ่งมั่นวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารสัตว์ โดยให้ความสำคัญกับหลักโภชนาการแม่นยำ คือ การสรรหาและคิดค้นวัตถุดิบทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อนำไปผลิตและพัฒนาสูตรอาหารสัตว์ที่ตรงกับความต้องการอาหารของสัตว์ในแต่ละช่วงวัย ช่วยให้การย่อยของสัตว์สามารถใช้ประโยชน์จากสารอาหารต่างๆ ได้ดี ลดการปลดปล่อยสารอาหารส่วนเกินสู่สิ่งแวดล้อม อาทิ ไนโตรเจน นอกจากนี้ ยังใช้นวัตกรรมการเลี้ยงไก่และสุกรด้วยจุลินทรีย์ดี “โปรไบโอติก” โดยให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะลดการใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้สัตว์มีสุขภาพแข็งแรงและเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) คือ สุขภาพคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์สุขภาพของผู้บริโภค ภายใต้แนวคิดการผลิตอาหารปลอดภัย     CPF มีระบบและเครื่องมือที่มีความพร้อมด้านต่างๆ ในการผลิตอาหารสัตว์ รวมถึงการนำนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) มาช่วยพัฒนาสูตรอาหารสัตว์ เพื่อให้การขับของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์น้อยที่สุด รวมถึงการจัดหาวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ เช่น ข้าวโพด ปาล์มน้ำมัน กากถั่วเหลือง มันสำปะหลัง ต้องไม่มาจากแหล่งตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งเป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”เราคิดว่าสัตว์ที่มีสุขภาพดี ก็จะได้เนื้อสัตว์หรือแหล่งโปรตีนที่ดี เพื่อส่งต่อไปยังผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคสุขภาพดี นอกจากตัวสัตว์ ผู้บริโภค เรายังใส่ใจสิ่งแวดล้อม อยากให้สิ่งแวดล้อมดีด้วย” ดร.ไพรัตน์ กล่าว    นอกจากนี้ จากการที่บริษัทฯ ได้ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาระดับโลกจากเนเธอร์แลนด์ ได้แก่ บริษัท รอยัล ดีเอสเอ็ม (Royal DSM NV) ซึ่งเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมอาหารและปศุสัตว์ และ บริษัท Blonk Consultants องค์กรที่ให้คำปรึกษาด้านการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม จะช่วยเสริมศักยภาพของ CPF ในการพัฒนาอาหารสัตว์รักษ์โลก ด้วยการนำนวัตกรรมโซลูชัน “SustellTM” มาใช้วัดผลงานด้านความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ ด้วยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และหาแนวทางลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการผลิตอาหารในธุรกิจสัตว์บก อาทิ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร และวัวนม ทำให้สามารถวัดข้อมูลตั้งแต่วัตถุดิบ สูตรอาหาร และฟาร์ม เป็นโอกาสที่ดีที่ CPF ได้แลกเปลี่ยนและแชร์ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เนื่องจาก Blonk Consultants เป็นผู้ให้คำปรึกษากับหลายๆ องค์กร เช่น องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations : FAO) ในการพัฒนาวิธีการประเมินด้านการผลิตปศุสัตว์และการประเมินผลกระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อม (Livestock Environmental Assessment and Performance, LEAP) เกี่ยวกับการผลิตอาหารสัตว์       ดร.ไพรัตน์ กล่าวว่า CPF พัฒนาอาหารสัตว์รักษ์โลกมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นต้นทางที่จะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Product) อาทิ อาหารสุกรที่สามารถลดปริมาณไนโตรเจนส่วนเกินที่สุกรขับทิ้งออกมาในรูปแบบของสิ่งขับถ่ายถึงร้อยละ 20-30 ซึ่งประยุกต์ใช้จากไทย ขยายไปทุกประเทศทั่วโลกที่ CPF มีฟาร์มสุกรอยู่ จากนั้นขยายผลไปยังสุกรพ่อแม่พันธุ์ สุกรรุ่นพันธุ์ การพัฒนาสูตรอาหารไก่ไข่รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยลดการใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ เช่น กากถั่วเหลือง เพื่อช่วยลดกลิ่นที่เกิดจากมูลสัตว์ ทำให้ปริมาณไนโตรเจนส่วนเกินลดลงร้อยละ 12-13 จากมูลไก่ไข่ และในปีนี้ มีแผนพัฒนาสูตรอาหารรักษ์โลกสำหรับธุรกิจเป็ดเนื้อครบวงจร คาดการณ์ว่า ปี 66 อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของไทยจะเติบโตใกล้เคียงกับปี 64 แม้จะมีปัจจัยความท้าทายจากต้นทุนวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์สูงขึ้น./ CR : CPF

CPF ชูหลัก “โภชนาการแม่นยำ” พัฒนาอาหารสัตว์รักษ์โลก หนุนสุขภาพที่ดีของคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม Read More »

CPF ธุรกิจอาหารสัตว์บก จัดพิธีทำบุญ "ฉลองครบรอบ 70 ปี” เพื่อความเป็นสิริมงคล

CPF ธุรกิจอาหารสัตว์บก จัดพิธีทำบุญ “ฉลองครบรอบ 70 ปี” เพื่อความเป็นสิริมงคล

คุณวีรชัย รัตนบานชื่น รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารเครือซีพี พร้อมด้วย คุณสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข รองประธานคณะกรรมการบริหาร และ คุณเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ ผู้อำนวยการใหญ่ ธุรกิจอาหารสัตว์บก CPF นำคณะผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานกว่า 100 คน จัดพิธีทำบุญครบรอบ 70 ปี ธุรกิจอาหารสัตว์บก พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลและสังฆทาน แด่พระภิกษุสงฆ์ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองแก่พนักงานและบริษัทฯ ณ ตึก 128 ชั้น 5 สำนักงานตรอกจันทน์ ในการนี้ CPF ได้นำอาหารคุณภาพพร้อมทานหลากหลายเมนู เลี้ยงอาหารกลางวันแก่พนักงานได้อิ่มท้องและอิ่มบุญไปด้วยกัน

CPF ธุรกิจอาหารสัตว์บก จัดพิธีทำบุญ “ฉลองครบรอบ 70 ปี” เพื่อความเป็นสิริมงคล Read More »

คุณภาพอาหารที่ดี ปลอดภัย จากเทคโนโลยีอาหารสัตว์

คุณภาพอาหารสัตว์ที่ดี ปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีอาหารสัตว์ที่ทันสมัย

เทคโนโลยีอาหารสัตว์ ยิ่งมายิ่งสำคัญ คือ กระบวนการออกแบบ การผลิตอาหารเม็ด และการจัดส่งอาหารสัตว์สำหรับปศุสัตว์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเลือกส่วนผสม การกำหนดสูตรอาหารที่สมดุล รวมถึงการผลิตที่มีคุณภาพ และมีการกระจายอาหารสู่สัตว์อย่างปลอดภัย สะอาด และมีประสิทธิภาพในระดับสากล โดยมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ เพื่อไม่ทำให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และการเจริญเติบโตของสัตว์ ปัจจุบันนอกเหนือจากระบบการผลิต ที่เป็นออโตเมชั่น มีการใช้หุ่นยนต์เข้ามาใช้ในกรบวนการ ยังได้มีการนำเทคโนโยี ดิจิตอล ทั้ง IOT AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมากขึ้น คุณภาพดี สม่ำเสมอ คือหัวใจ  ส่วนผสมที่ได้รับการปรับปรุง : การใช้ส่วนผสมมีคุณภาพดี เช่น เมล็ดพืชอาหารสัตว์ ที่ได้รับการปรับปรุง และแหล่งโปรตีนทางเลือกที่ได้คุณภาพ จึงถูกนำมาใช้ในการผลิต สิ่งนี้จะนำไปสู่คุณค่าทางโภชนาการที่สูงขึ้น ประสิทธิภาพการป้อนอาหารที่ดีขึ้น สูตรอาหารที่ดีขึ้น : สูตรอาหารมีความซับซ้อน ผสมผสานความเข้าใจที่ดี  เกี่ยวกับโภชนาการของสัตว์ และสรีรวิทยาทางเดินอาหาร ส่งผลให้อาหารปศุสัตว์ มีความสมดุลมากขึ้น นำไปสู่สุขภาพและประสิทธิภาพที่ดีขึ้น กระบวนการผลิตที่ได้รับการปรับปรุง : ความก้าวหน้าที่นำมาทำการแปรรูปอาหารสัตว์ สู่ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ที่มีความสมดุลอย่างสม่ำเสมอ และถูกสุขลักษณะ ทำให้ช่วยลดความเสี่ยงของการปนเปื้อน ในเรื่องการปรับปรุงคุณภาพโดยรวมของอาหารสัตว์ การควบคุมคุณภาพที่เพิ่มขึ้น : มาตรการควบคุมคุณภาพที่มีความเข้มงวดเพื่อความปลอดภัย ด้วยวิธีการทำทางเทคโนโลยี สิ่งนี้ช่วยรักษามาตรฐานระดับสูง เพื่อรับรองสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของปศุสัตว์ ในประเทศไทย ซีพีเอฟ เป็นบริษัทที่ผลิตอาหารสัตว์คุณภาพ เปิดดำเนินกิจการมากว่า70ปี เรายึดมั่นในเรื่องคุณภาพดี สม่ำเสมอ ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์จึงเป็นที่ยอมรับ และได้รับความเชื่อมั่น จากเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศทั่วโลก เราให้ความสำคัญในการคิดค้นนวัตกรรมที่ทันสมัยในการผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีในด้านโภชนศาสตร์สัตว์ ทำให้บริษัทสามารถผลิตอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากลอย่างต่อเนื่อง บนต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ และสามารถจัดจำหน่ายในราคาที่เหมาะสมให้แก่ เกษตรกร และแน่นอน การเลี้ยงสัตว์ให้ประสบความสำเร็จ ความเข้าใจทั้งในแง่ความต้องการโภชนะที่เหมาะสมในแต่ละชนิดสัตว์ ยังต้องผสมผสานกับการดูแลเอาใจสัตว์ตลอดระยะเวลาการเลี้ยง เราจึงมีการพัฒนาการบริการ เพื่อสนับสนุนเพื่อสร้างความสำเร็จธุรกิจฟาร์มอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องวิชาการจากทีมนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ตลอดจนการนำเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาปรับใช้อย่างต่อเนื่อง และครั้งนี้ขอแนะนำบริการอื่นๆของเราที่จะช่วยให้เกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ ได้รับความสะดวก ประหยัด คุ้มค่ามากขึ้นด้วยเว็บไซต์สั่งซื้ออาหารสัตว์ออนไลน์ เพิ่มเติมได้ที่นี่  https://cpffeedsolution.com/cpffeed-smart-merchant/ สำหรับนักธุรกิจฟาร์มขนาดกลาง ใหญ่ ที่สนใจเรามีผลิตภัณฑ์และการบริการ ที่สามารถช่วยแก้ปัญหา และสนับสนุนการเติบโตธุรกิจฟาร์ม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ http://www.cpffarmsolutions.com

คุณภาพอาหารสัตว์ที่ดี ปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีอาหารสัตว์ที่ทันสมัย Read More »

CPF โรงงานผลิตอาหารสัตว์บก ร้อยเรียงใจ จิตอาสาโคราช “ทำความดี ด้วยหัวใจ” ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดโคกกรวด

CPF โรงงานผลิตอาหารสัตว์บก ร้อยเรียงใจ จิตอาสาโคราช “ทำความดี ด้วยหัวใจ” ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดโคกกรวด คุณบุญเสริม เจริญวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส นำคณะผู้บริหารและพนักงาน CPF จิตอาสา โรงงานผลิตอาหารสัตว์บก ร่วมกับ คุณสุเทพ ประพิน รองนายกเทศบาลตำบลโคกกรวด ผู้นำชุมชนโคกเพชร ชาวบ้านโคกเพชร และน้องๆ นักเรียน รร.โคกเพชรสระมโนรา ร่วมเก็บขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดโคกเพชร ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พร้อมสนับสนุนผลิตภัณฑ์จาก CPF ได้แก่ ไข่ต้ม น้ำดื่มและไอศครีม ให้แก่จิตอาสาที่ร่วมกิจกรรม./ CR : CPF

CPF โรงงานผลิตอาหารสัตว์บก ร้อยเรียงใจ จิตอาสาโคราช “ทำความดี ด้วยหัวใจ” ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดโคกกรวด Read More »

CPF โรงงานผลิตอาหารสัตว์บางนา กม.21 “ส่งอาหารจากใจ สู้ภัยน้ำท่วม”

CPF โรงงานผลิตอาหารสัตว์บางนา กม.21 “ส่งอาหารจากใจ สู้ภัยน้ำท่วม” 🥤🍛✌🏻💚 คุณนิธิพงศ์ นงค์นาค ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และจิตอาสา CPF โรงงานผลิตอาหารสัตว์บางนา กม.21 ร่วมมอบน้ำดื่มซีพีและอาหารพร้อมทาน ภายใต้โครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ สู้ภัยน้ำท่วม” เพื่อบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือชาวชุมชนจากสถานการณ์น้ำท่วม ในเขตพื้นที่ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ร่วมฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน./ CR: CPF

CPF โรงงานผลิตอาหารสัตว์บางนา กม.21 “ส่งอาหารจากใจ สู้ภัยน้ำท่วม” Read More »

“CPF โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกท่าเรือ” มอบน้ำดื่ม-เงิน หนุนฟุตบอลการกุศล ช่วยน้องๆ รร.วัดบัวงาม

เตะให้ได้บุญ “CPF โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกท่าเรือ” มอบน้ำดื่ม-เงิน หนุนฟุตบอลการกุศล ช่วยน้องๆ รร.วัดบัวงาม จ.อยุธยาคุณสะแวง เทียมเงิน ผู้บริหารด้าน CSR และชาว CPF โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกท่าเรือ เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบน้ำดื่มซีพีและเงินสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลการกุศล “เตะให้ได้บุญ” หารายได้เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน รร.วัดบัวงาม อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา และส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยมี คุณปิยฉัตร พิมพาพรหม ผอ.โรงเรียนวัดบัวงาม และ คุณเข็มเพชร แก้วอร่าม สมาชิกเทศบาลตำบลท่าหลวง รับมอบ./     ที่มา : CPF

“CPF โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกท่าเรือ” มอบน้ำดื่ม-เงิน หนุนฟุตบอลการกุศล ช่วยน้องๆ รร.วัดบัวงาม Read More »

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ. (เรียนรู้เพิ่มเติม)