Logo-CPF-small-65png

ร่วมเป็นสมาชิก ศูนย์รับน้ำนมดิบ กับเราดีอย่างไร

เกษตรกรที่สนใจ ส่งน้ำนมดิบ หรือต้องการสร้างฟาร์มโคนม เพื่อส่งน้ำนมดิบ สามารถสอบถามรายละเอียด ได้เลย เพิ่มความยั่งยืนในอาชีพโคนมสามารถส่งต่ออาชีพให้ลูกหลานได้

ศูนย์รับน้ำนมดิบของเราแตกต่างจากที่อื่น อย่างไร

 • ไม่จำกัดปริมาณจำนวนนมที่ส่ง สามารถขยายฟาร์มได้
 • มีบริการด้านอาหาร น้ำเชื้อ สามารถหักจากค่าน้ำนม
 • มีการให้บริการด้านสุขภาพจากทีมส่งเสริมและสัตวแพทย์จากศูนย์รับน้ำนมดิบ
 • การซื้อขายซื้อตามคุณภาพน้ำนมที่ได้จริง
 • เครื่องจักรทันสมัย บริการรวดเร็ว
 • มีรายได้ที่แน่นอนจากการจ่ายเงินทุก 15 วัน
 • มีการประกันราคารับซื้อน้ำนมที่แน่นอน
 • เราเป็นที่ปรึกษาการทำฟาร์มอย่างครบวงจร และสามารถให้คำปรึกษาเรื่องแหล่งเงินทุนสำหรับฟาร์ม

สนใจทำธุรกิจฟาร์มโคนม ต้องทำอย่างไร?

สนใจต้องการสร้างฟาร์มโคนม ต้องการเปลี่ยนอาชีพ หรือหาอาชีพใหม่ ที่มั่นคงมีรายได้เหมือนเงินเดือน มีแหล่งรับซื้อผลผลิตแน่นอน โดยบริษัทมาตั้งศูนย์รับน้ำนมดิบ รับซื้อเอง 

ผู้ที่สนใจ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง ?

 • มีพื้นที่สำหรับทำฟาร์ม 1-5 ไร่
 • ต้องการหาอาชีพที่รายได้มั่นคง ทำงานอยู่บ้าน รายได้เพียงพอ ไม่ขาดทุน
 • เมื่อส่งน้ำนมแล้วเกษตรกรจะ มีเงินหมุนเวียนทุกเดือน เดือนละ 2 ครั้งทุก 15 วัน
 • เมื่อเกษตรกร ส่งนม 1-15 จ่ายเงินวันที่ 25/ส่งนม 16-30 จ่ายเงินวันที่ 10 เดือนถัดไป
 • อยูไม่ไกลจากศูนย์นมเกิน 50 กม เช่น จังหวัดเลย:อ.นาด้วง อ.เอราวัณ อ.วังสะพุง อ.เมือง อ.ผาขาว อ.หนองหิน จังหวัดเหนองบัวลำภู:อ.นาวัง อ.นากลาง อ.ศรีบุญเรือง
 • มีรายได้ที่แน่นอนจากการจ่ายเงินทุก 15 วัน
 • มีการประกันราคารับซื้อน้ำนมที่แน่นอน
 • ราคาที่เกษตรกรขายน้ำนมได้เฉลี่ย 18.50 บาท/กก
 • มีการให้บริการด้านสุขภาพจากส่งเสริมและสัตวแพทย์จากศูนย์นม
 • มีการให้เบิกอาหารก่อนแล้วหักจากเงินนมไม่ต้องลงทุนก่อน
 • ฝูงวัวจะขยายเองตามลูกที่เกิดโดยไม่ต้องซื้อวัวเพิ่ม ฝูงเพิ่ม 1 เท่า ทุกๆ 5 ปี ทำให้มูลค่าทรัพยืสินเพิ่มแบบอัตโนมัติ ต่างจากอาชีพทำพืชไร่หรือทำอ้อย
 • แหล่งเงินกู้ให้กู้ง่ายเนื่องจากฟาร์มโคนม รายได้มั่นคงเครดิตดี
 • สามารถส่งต่ออาชีพให้ลูกหลานได้จากการขยายฟาร์ม
 • มีสภาพคล่องสูงจากการขายโคถ้าต้องการเงินหมุนเวียน
 • ราคาขายโค 30,000-50,000 บาท/ตัว เดือดร้อนเรื่องเงินก็ขายโคในฝูง
 • การเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพเกษตรอย่างเดียวที่ ราคา แหล่งรับซื้อ มีกำไร ที่แน่นอน
 • ลงทุนฟาร์ม 10 แม่รีด(6.5 แสนบาท) 1.ค่าตัวโคนม 450,000 บาท (10 แม่รีด)
 • โรงเรือนและอุปกรณ์ รีดนม 200,000 บาท ใช้ทุนส่วนตัว หรือกู้บางส่วน (ธกส.ให้กู้เงิน 50% ของทรัพย์สินที่ค้ำ ประกัน เช่น ที่ดิน)

รายได้เฉลี่ยจากการเลี้ยงแม่วัว 10 ตัว

ได้นมเฉลี่ยทั้งปี  15 กิโลกรัม / ตัว / วัน

จะได้นม 150 กิโลกรัม / วัน 

คิดเป็นเงิน 150 * 18.50 = 2,775 บาท / วัน หรือ 83,250 บาท / เดือน

กำไรขั้นต่ำ 35% = 29,137 บาท / เดือน

ศูนย์รับน้ำนมดิบ ซีพีเอฟ จังหวัดเลย
เลขที่ 301 หมู่ ถนนท่าสวรรค์-นาดินดำ 4 ต.ท่าสวรรค์
อ.นาด้วง จ.เลย รหัสไปรษณีย์ 42210

ติดต่อ
คุณ ยงยุทธ ธนเสถียร โทร 081-7641391
คุณ พิชญาภรณ์ รุ่งเรือง โทร 061-0470675

 : ศูนย์รับน้ำนมดิบ ซีพีเอฟ จังหวัดเลย

สนใจเป็นสมาชิกศูนย์รับน้ำนมดิบ

ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจ ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) เรียบร้อยแล้ว
*กรณีผู้สนใจสมัครโครงการ ไม่ได้อยู่ในเขตการรับสมัคร เราขออนุญาตเก็บข้อมูลของท่านไว้ เมื่อโครงการในพื้นที่ดังกล่าวเปิด เราจะติดต่อกลับไปให้เร็วที่สุด*

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แชร์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ. (เรียนรู้เพิ่มเติม)