Logo-CPF-small-65png

COVID-19

CPF คุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 ย้ำ‼️ เนื้อหมู เนื้อไก่ ปลอดภัย 100%

CPF คุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 ย้ำ เนื้อหมู เนื้อไก่ ปลอดภัย 100% น.สพ.ดำเนิน จตุรวิธวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านสัตวแพทย์บริการวิชาการ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ในช่วงวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 บริษัทฯ ประกาศใช้มาตรการที่เข้มงวดมากขึ้น ตั้งแต่การสำรวจและคัดกรองคนก่อนเข้าฟาร์ม การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย มาตรการรักษาสุขอนามัย โดยพนักงานทุกคนที่เข้าฟาร์มต้องผ่านการตรวจอุณหภูมิของร่างกาย จุ่มเท้าฆ่าเชื้อ สเปรย์มือด้วยแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัย สร้างความตระหนักด้านสุขอนามัยส่วนบุคคลให้แก่พนักงาน หมั่นล้างมือด้วยน้ำ สบู่ แอลกอฮอล์ มาตรการรักษาความสะอาดโดยทำความสะอาดพื้นที่ที่มีการสัมผัสหรือใช้ร่วมกันด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือแอลกอฮอล์ รวมทั้งทำความสะอาดจุดสัมผัสต่างๆ รถของฟาร์มทั้งก่อนและหลังการใช้งาน นอกจากนี้ ยังถ่ายทอดมาตรการดังกล่าวแก่เกษตรกรในโครงการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรรายย่อย (คอนแทรคฟาร์ม) ของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการป้องกันโรคระบาด ซึ่งจะส่งผลดีต่อสัตว์และผู้ปฏิบัติงานในฟาร์มด้วย ปัจจุบัน ฟาร์มสุกรทั้งหมดของซีพีเอฟ เลี้ยงด้วยระบบไบโอซีเคียวริตี้ เป็นระบบการป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ฟาร์มที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เช่น เลี้ยงในระบบโรงเรือนปิด ตรวจสอบแหล่งวัตถุดิบรับจากแหล่งที่ปลอดภัยเท่านั้น ควบคุมรถขนส่งเข้า-ออก ฟาร์ม (มีระบบฆ่าเชื้อ) กำหนดจุดส่งมอบสินค้าแยกจากฟาร์ม ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวให้กับเกษตรกรในคอนแทรคฟาร์มของบริษัทฯทั่วประเทศครบทุกรายแล้ว ยืนยันได้ในความปลอดภัยของกระบวนการผลิตสุกรเพื่อส่งมอบอาหารที่ปลอดภัย 100 % สู่ผู้บริโภค ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรค ผู้บริโภคควรเลือกซื้อเนื้อสัตว์ด้วยความระมัดระวัง โดยพิจารณาจากผู้ผลิตที่มีมาตรฐานการป้องกันโรคที่เข้มงวดในการดูแลฟาร์มปศุสัตว์ด้วยความรับผิดชอบตามหลักสวัสดิภาพสัตว์และมาตรฐานสากล เพื่อความปลอดภัยของอาหารตลอดห่วงโซ่การผลิต

CPF คุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 ย้ำ‼️ เนื้อหมู เนื้อไก่ ปลอดภัย 100% Read More »

มาตราการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 , พร้อมแล้ว 4 ภาษา “ไทย อังกฤษ เขมร และพม่า”

Click HereClick HereClick HereClick Here Previous Next

มาตราการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 , พร้อมแล้ว 4 ภาษา “ไทย อังกฤษ เขมร และพม่า” Read More »

ผลกระทบทางเศรษฐกิจของ coronavirus 2019

ฉบับนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องที่ทันสมัยต่อเหตุการล่าสุดที่เป็นข่าวช็อคโลกของเราในวันนี้ คือเรื่องการระบาดของโรคปอดอักเสบจากโคโรน่าไวรัส อู่ฮั่น ซึ่งเกิดโรคขึ้นครั้งแรกเมื่อสิงหาคม 2562  เริ่มระบาดในเดือนธันวามคม 2562   จนกระทั่งวันที่ 31 มกราคม 2563 องค์การอนามัยโลก(WHO )ได้ประกาศภาวะฉุกเฉินของโรคระบาดโคโรน่าไวรัสอู่ฮั่น เป็นโรคระบาดที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด  ซึ่งถือเป็นวิกฤตการณ์ของโรคระบาดจากไวรัสอีกครั้งหนึ่ง  และส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจทั่วโลก  ดังจะมีบทวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจโดย Mr.Raphie Hayat  และคณะ ของทาง RABO BANK  ดังนี้ ผลกระทบทางเศรษฐกิจของ coronavirus 2019 coronavirus ที่กำลังแพร่กระจายในประเทศจีนและเกินขอบเขตมีตลาดการเงินสั่นสะเทือนประสบการณ์ที่ผ่านมาการระบาดของไวรัสในอดีตแสดงให้เห็นว่าตลาดมักจะเด้งกลับมาอย่างรวดเร็ว ผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อประเทศจีนขึ้นอยู่กับความสามารถของรัฐบาลจีนในการควบคุมไวรัสและการดำเนินนโยบายเพื่อลดผลกระทบ แม้ว่าการระบาดของไวรัสจะออกมาเทียบเท่ากับโรคซาร์ส แต่ผลกระทบทางเศรษฐกิจทั่วโลกน่าจะมีขนาดใหญ่กว่าในปี 2545/2546 เนื่องจากจีนมีส่วนแบ่งทางเศรษฐกิจในระดับโลกมากขึ้นทุกวันนี้ยิ่งกว่านั้นเศรษฐกิจเชื่อมโยงกันมากขึ้นกว่าเมื่อ 17 ปีก่อน ด้วยการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในช่วงชะลอตัวไวรัสเป็นอีกความเสี่ยงที่สนับสนุนมุมมองของเราว่าเราจะเห็นภาวะถดถอยทั่วโลกในปีนี้และธนาคารกลางในตลาดที่พัฒนาแล้วน่าจะมีงานทำอีกมากในด้านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ณ จุดนี้เราไม่ได้คาดหวังว่าจะเกิดความเสียหายถาวรต่อการแพร่ระบาดของเศรษฐกิจจีนหรือภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วโลกในอดีตเศรษฐกิจได้แสดงให้เห็นถึงการสูญเสียชั่วคราวหลังจากฝุ่นตกลงมา แม้ว่าวิกฤตการณ์ในปัจจุบันจะทำให้ยากขึ้นสำหรับจีนที่จะดำเนินตามคำมั่นสัญญาล่าสุดที่จะทำให้ยอดการนำเข้าสินค้าและบริการของสหรัฐฯเพิ่มขึ้น 200 พันล้านเหรียญสหรัฐในอีกสองปีข้างหน้า แต่เราไม่คาดว่าจะมีผลกระทบเชิงลบเพิ่มเติมต่อสหรัฐฯ ความสัมพันธ์ทางการค้าในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงระบุชัดเจนยกเว้นในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อย่างไรก็ตามในกรณีที่มีการแพร่กระจายของไวรัสไปทั่วโลกหรือในกรณีที่มีการผิดนัดชำระหนี้ในกลุ่ม บริษัท ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่มีหนี้สูงของจีนเนื่องจากมาตรการกักกันความเสี่ยงของความเสียหายถาวรจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก สำหรับเนเธอร์แลนด์ผลกระทบน่าจะเป็นทางอ้อมผ่านการเติบโตการค้าและความเชื่อมั่นทั่วโลกอย่างไรก็ตามภาคเฉพาะที่จัดหาอุปกรณ์ทางทะเลเครื่องจักรและสารเคมีให้หวู่ฮั่นก็สามารถได้รับผลกระทบ ในกิจกรรมพิเศษนี้เราจะพิจารณาถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นจาก coronavirus ที่ได้รับผลกระทบจากจีนตั้งแต่ปลายปี 2562 เรารู้อะไรบ้างเกี่ยวกับ

ผลกระทบทางเศรษฐกิจของ coronavirus 2019 Read More »

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ. (เรียนรู้เพิ่มเติม)