Logo-CPF-small-65png
cow

ทรู ดิจิทัล คาว "ผู้ช่วยในการเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้เลี้ยงโคไทย "

ทรู ดิจิทัล คาว คืออะไร?

ทรู ดิจิทัล คาว คือระบบติดตามพฤติกรรมอัจฉริยะสำหรับโค เพื่อนำมาประมวลผลการแจ้งเตือนผู้เลี้ยงผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือและเว็บไซต์ เมื่อโคมีการเป็นสัด หรือมีสุขภาพผิดปกติ เสมือนผุ้เลี้ยงมีผู้ช่วยติดตามพฤติกรรมตลอด 24 ชั่วโมง สามารถเรียกดูข้อมูลได้จากทุกที่ทุกเวลา

เซ็นเซอร์วัวอัจฉริยะคืออะไร ที่นี่มีคำตอบ!​

ปัจจุบันการเลี้ยงโคนั้นมีตัวแปรสำคัญอยู่ 2 อย่างหลักคือเรื่องของการสังเกตอาการติดสัดเพื่อผสมพันธุ์โคและการตรวจอาการป่วยของโค ซึ่งจำเป็นต้องใช้แรงงานและบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการสังเกต ซึ่งก็อาจจะมีความคลาดเคลื่อนได้เนื่องจากหากมีโคอยู่เยอะก็จะสังเกตได้ยาก หรือบางครั้งอาจเกิดในช่วงเวลากลางคืนที่คนกำลังหลับอยู่ จึงทำให้การเลี้ยงไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร ทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบให้เสียโอกาสในการรีดนม ปริมาณน้ำนมลดลง หรือแม้แต่โคเจ็บป่วย และเสียชีวิต

ซึ่ง ทรู ดิจทัล คาว (True Digital Cow) สามารถเข้ามาช่วยแก้ปัญหาต่างๆได้ ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงดูวัวทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นได้

ประโยชน์ที่จะได้รับ

ลดวันท้องว่าง

 • เพิ่มรายได้จากปริมาณน้ำนมที่เพิ่มขึ้นจากการลดวันท้องว่าง

ลดผลกระทบจากการป่วย

 • ลดต้นทุนค่ายาตรวจเจอวัวป่วยได้เร็วขึ้น เริ่มรักษาได้เร็ว
 • ประเมินผลการรักษาได้เร็ว

ลดภาระในการเฝ้าระวัง

 • สามารถบริหารจัดการได้ผ่านโทรศัพท์มือถือ 
  ดูที่หน้าฟาร์มตลอดเวลา สามารถบริหารจัดการได้ผ่านระบบ

ลูกค้าของเรา

เจ้าของฟาร์ม ที่สนใจ ข้อมูลของ ทรู ดิจทัล คาว (True Digital Cow) ที่จะสามารถเข้ามาช่วยแก้ปัญหาต่างๆได้ ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงดูวัว ได้อย่างดี ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นได้ 

 • ทรู ดิจทัล คาว ช่วยวัดพฤติกรรมการเคลื่อนไหว การกิน และการเคี้ยวเอื้องของวัว (ทั้งวัวนมและวัวเนื้อ) เพื่อนำมาวิเคราะห์และช่วยในการบริหารจัดการ
 • ช่วย แจ้งเตือนเมื่อวัวมีอาการเป็นสัดและถึงรอบของการผสมพันธุ์
 • แจ้งเตือนเมื่อวัวมีอาการป่วย
 • แจ้งเตือนระยะเวลาที่เหมาะสมของการผสมพันธุ์
 • มีระบบการบันทึกติดตามประสิทธิภาพการผสมพันธุ์วัว
 เจ้าของฟาร์มท่านใดสนใจ สามารถสอบถาม หรือกรอกข้อมูลเพิ่มเติมที่ฟอร์มด้านล่าง จะมีเจ้าหน้าที่ดูแล เพื่อนๆ เกษตรกร แน่นอน

สนใจลงทะเบียนรับโปรโมชั่นพิเศษก่อนใครได้แล้ววันนี้

แบบให้ความยินยอม สำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

โดยการคลิก “ยินยอม” ข้าพเจ้า ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตกลงยินยอมให้ บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร1 (“บริษัทฯ”) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ซึ่งประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล เพศ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และ/หรืออีเมล รวมถึง หมายเลขสมาชิก จำนวนยอดซื้อขายสินค้าและบริการ (ในกรณีที่ท่านได้รับพิจารณาให้เป็นผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว) เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดต่าง ๆ เช่น เพื่อการสำรวจพฤติกรรมการอุปโภคบริโภคของข้าพเจ้าสำหรับการพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทฯ และเพื่อการวิเคราะห์และจัดทำโฆษณาสำหรับการโปรโมทสินค้าและบริการของบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อดำเนินการอื่น ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว ข้าพเจ้าทราบและเข้าใจดีว่า ข้าพเจ้าสามารถถอนความยินยอมข้างต้นได้ทุกเมื่อ และการถอนความยินยอมดังกล่าวจะไม่กระทบซึ่งสิทธิของบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ตามฐานทางกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
1 บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร หมายถึง นิติบุคคลหนึ่งนิติบุคคลใดหรือหลายนิติบุคคลดังต่อไปนี้ (1) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (2) บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (3) บริษัท ซี.พี. เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด (4) บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด (5) บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด (6) บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด (7) บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด (8) บริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ จำกัด (9) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็ท ฟู้ด จำกัด (10) บริษัท ซีพีเอฟ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด (11) บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) (12) บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จำกัด และ/หรือ (13) บริษัทย่อยของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

หลังจากได้รับข้อมูลแล้วเจ้าหน้าที่จะรีบติดต่อกลับตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้​. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

รีวิวจากผู้ใช้งานจริง

แชร์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ. (เรียนรู้เพิ่มเติม)