Logo-CPF-small-65png

อาหารรักษ์โลก  คืออะไร? และมีผลดีกับเกษตรกรอย่างไร?

อาหารรักษ์โลก  คือนวัตกรรมอาหารที่ใช้หลักการของโภชนศาสตร์แม่นยำ มาผลิตเป็นสูตรอาหารสัตว์ให้ตรงกับความต้องการของสัตว์  โดยที่สัตว์ยังคงได้รับสารอาหารครบถ้วน  เน้นความสมดุลของกรดอมิโนสังเคราะห์ชนิดต่างๆ และสารอาหารอื่น ๆ  ดังนั้น จึงสามารถลดส่วนเกินที่ไม่จำเป็นของสารอาหารส่วนเกิน ช่วยลดต้นทุนการผลิต ลดมลพิษ และยังได้ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก ทีเป็นสาเหตุสำคัญของโลกร้อน

อาหารรักษ์โลก และนวัตกรรมอาหาร จะช่วยฟาร์ม ได้อย่างไร?

ช่วยลดแก๊ส ลดกลิ่น

อาหารรักษ์โลก ช่วยลดแก๊ส ลดกลิ่น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยที่ไม่กระทบกับประสิทธิภาพการผลิต

ได้รับสารอาหารครบถ้วน

ได้รับสารอาหารครบถ้วน เน้นความสมดุลของกรดอมิโนสังเคราะห์ชนิดต่างๆ ดังนั้น จึงสามารถลดส่วนเกินที่ไม่จำเป็นของสารอาหารส่วนเกิน

ลดการปล่อยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซต์

ลดการปล่อยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซต์ ได้ 4 กิโลกรัม/ตัว/ปี หรือเทียบเท่ากับการปลูกป่าได้ ประมาณ 1 ตารางเมตร /ตัว/ปี

ลดต้นทุนเรื่องอาหาร

นวัตกรรมอาหาร จะช่วยลดต้นทุน อาหารแต่ยังทำให้ได้สารอาหารครบ และเติบโตได้เต็มที่

ไม่มีกลิ่น ไม่มีผลกระทบ

หมดปัญหากลิ่น ที่มีผลกระทบกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาหารรักษ์โลกจึงสามารถตอบโจทย์สำคัญของการทำฟาร์มอย่างยั่งยืนได้

ไม่มีสิ่งใดเหลือทิ้งให้สูญเปล่า

ด้วยหลักการไม่เหลือ ไม่ขาด ไม่เกินนี้เอง จึงทำให้ต้นทุนการเลี้ยงสัตว์มีความคุ้มค่า ไม่มีสิ่งใดเหลือทิ้งให้สูญเปล่า ไม่เป็นภาระของการกำจัดของเสีย

อาหารรักษ์โลก สามารถใช้ได้กับ อาหารสัตว์ใดบ้าง?

ด้วยหลักการไม่เหลือ ไม่ขาด ไม่เกินนี้เอง จึงทำให้ต้นทุนการเลี้ยงสัตว์มีความคุ้มค่า ไม่มีสิ่งใดเหลือทิ้งให้สูญเปล่า ไม่เป็นภาระของการกำจัดของเสีย ที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน สังคม และโลกของเรา โลกใบเดียวกันที่อุตสาหกรรมปศุสัตว์และมนุษย์ต้องอยู่ร่วมกัน

นวัตกรรมอาหารสัตว์ รักษ์โลก

เพราะการใช้อาหารรักษ์โลกนี้ ทั้งคนเลี้ยง คนกิน และผู้ผลิต มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อโลกใบนี้ด้วยกัน ด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ให้เหลือทิ้งสู่สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด หากมีของเสีย ต้องหมุนเวียนได้ เพราะโลกนี้ มีใบเดียว เราต้องร่วมกันรักษา

เรามีสูตรอาหารที่ แก้ปัญหาได้ตรงจุด

นวัตกรรมทางด้านอาหารสัตว์ ของซีพีเอฟ

ได้ผสานองค์ความรู้ด้านสัตวแพทย์ สัตวศาสตร์ และไบโอเทคโนโลยี เข้าด้วยกัน ผ่านรูปแบบการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ให้ตอบโจทย์ปัญหา และความต้องการของลูกค้าในทุกๆ ปัญหา

จากการสำรวจพบว่าหนึ่งในปัญหาของผู้เลี้ยงไก่ไข่คือประสิทธิภาพของสีไข่ และความหนาของเปลือกไข่ลดลงจากเดิม รวมไปถึงน้ำหนักแม่ไก่ไข่มีน้ำหนักต่ำกว่า 2.1 – 2.2 กิโลกรัม อีกทั้งยังกระดูกเปราะบาง สภาพซากไม่สวย

เราได้ทำการพัฒนาสูตรอาหารและทดลองจนได้ประสิทธิภาพที่น่าพอใจ ตอบโจทย์ทุกปัญหาของผู้เลี้ยงไก่ไข่ เพียงใช้อาหารแม่ไก่ไข่ระยะก่อนปลดนี้ 2 เดือนก่อนปลด ก็จะสามารถรักษามาตรฐานและเพิ่มมูลค่าจากน้ำหนักแม่ไก่ที่เพิ่มขึ้นได้

สนใจรับคำปรึกษา อาหารนวัตกรรม อาหารรักษ์โลก โปรดกรอกฟอร์ม

ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจ ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) เรียบร้อยแล้ว
*กรณีผู้สนใจสมัครโครงการ ไม่ได้อยู่ในเขตการรับสมัคร เราขออนุญาตเก็บข้อมูลของท่านไว้ เมื่อโครงการในพื้นที่ดังกล่าวเปิด เราจะติดต่อกลับไปให้เร็วที่สุด*

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แชร์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ. (เรียนรู้เพิ่มเติม)