Logo-CPF-small-65png
Previous slide
Next slide
โครงการจัดแสดงเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล

ครั้งแรกกับงานเกษตรดิจิทัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปี
เตรียมพบกับการใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลแพลตฟอร์ม
รวมสุดยอดเทคโนโลยีทั้งใน และนอกเครือ CP
เพื่อการเติบโตด้านปศุสัตว์อย่างยั่งยืน

Executive talk
eXpert Talk
คุณพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์

วิธีรับมือกับ ยุคแห่งการ disruption
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

Tech Talk
คุณศรัณย์ ศรีสมศักดิ์
คุณสุรชาติ จันทร์พร

AXONS :
เสริมอาวุธ ติดเครื่องมือเพื่อการเกษตร

คุณอุษา แซ่หลิว

Zhengyuan Technology
เทคโนโลยี Biosecurity เพื่อป้องกัน และควบคุมเชื้อโรคเข้าสู่ฟาร์ม

คุณปฐมพงศ์ ฟูเกียรติวัฒนา
คุณอาวีพร ปียะดำรง

Digital ecosystem
ระบบพิเวศทางการตลาดติจิทัล เพื่อบริการลูกค้า

คุณณัฐภัทร ธเนศวรกุล

RISE : The Future of Feed and Farm: How Global Players are Adapting in the Age of Uncertainty
จับเทรนค์เทคโนโลยีอาหารสัตว์และฟาร์ม

คุณอริญชย์ พฤกษานุศักดิ์
คุณคงพัฒน์ ประสารทอง

True Digital : Living beyond smart farm
ก้าวใหม่ ให้ไกลกว่า ด้วยเกษตรอัจฉริยะ

ดร.ไพรัตน์ ศรีชนะ

Feedtech : Digitech and Biotech for R&D and Application
บทบาทของ Digital and Biotech สำหรับงานวิจัยฯนำสู่สินค้าและบริการ CPF

คุณปพนพัชร์ โกมลชาญพานิช

CSS : เทคโนโลยีการผลิตและการบริการ พัฒนาสมรรถนะสู่ความสำเร็จ

คุณทรงพล เทอดรัตนเกียรติ

กลุ่มเกษตรภัณฑ์ : Agri-Technology for business sustainable as turnkey innovation.
เทคโนโลยีเกษตรอุดสาหกรรมครบวงจร เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ตร.ปรีสาร รักวาทิน

ดีป้า กับบทบาทการส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่

รูปแบบการจัดงาน
Tech Talk

โดยผู้บริหาร และ พูดเกี่ยวกับ highlight ของเทคโนโลยีสำคัญที่น่าสนใจ

 • Digital Platform ด้านการจัดการฟาร์ม
 • Digital Platform ด้านสุขภาพสัตว์
 • Digital Platform ด้านความเชื่อมั่นในการบริการของซีพีเอฟ

Tech Show

การจัดแสดงโชว์เทคโนโลยีต่าง ๆ ในรูปแบบ exhibition

 • ให้คำปรึกษาด้านระบบมาตรฐานตลอด Supply Chain
 • Egg Digital : เซ็นเซอร์อัจฉริยะวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาไข่แตกร้าว

Tech Walk

เดินชมนิทรรศการตามบูทต่าง ๆ ที่สามารถ ให้ทุกท่านเลือกเข้าได้ตามความต้องการ

 • บูทเทคโนโลยีสำหรับฟาร์ม
 • นวัตกรรมสำหรับฟาร์ม
 • การเพิ่มผลพลิตฟาร์ม
 • บริการให้คำปรึกษา
 • แนะนำเรื่องเทคโนโลยี
หัวข้อการนำเสนอ
Tech Talk : หัวข้อการนำเสนอ
 • Any Time Any where รวมทุกแอปเพื่อการเกษตร : Axons
 • บริการเทคโนโลยีด้านวิศวกรรรมอย่างเหนือชั้น : Customer Service Solutions
 • Digital Ecosystem : การตลาดอาหารสัตว์บก
 • Digital & Biotech ส าหรับงานวิจัยฯน าสู่สินค้าและบริการ : Feed Tech
 • The Future of Feed and Farm: How Global Players are Adapting in the Age of Uncertainty : Rise

Tech Show : หัวข้อการนำเสนอ

Digital Platform ด้านสุขภาพสัตว์

 • Any Time Any where รวมทุกแอปเพื่อการเกษตร : Axons
 • บริการเทคโนโลยีด้านวิศวกรรรมอย่างเหนือชั้น : Customer Service Solutions
 • Digital Ecosystem : การตลาดอาหารสัตว์บก
 • Digital & Biotech ส าหรับงานวิจัยฯน าสู่สินค้าและบริการ : Feed Tech
 • The Future of Feed and Farm: How Global Players are Adapting in the Age of Uncertainty : Rise

Digital Platform ด้านความเชื่อมั่นในการบริการของซีพีเอฟ

 • Smart Ai Feed Mill : ปัญญาประดิษฐ์ในการบริหารวางแผนการผลิตอาหารสัตว์
 • Auto Sampling : การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบแบบอัตโนมัติ
 • การตรวจสอบคุณภาพข้าวโพด ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
 • การวิจัย และพัฒนานวัตกรรมอาหารสัตว์ด้วยโภชนศาสตร์แม่นยำ

เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมบริการ

 • ให้คำปรึกษาด้านระบบมาตรฐานตลอด Supply Chain
 • Egg Digital : เซ็นเซอร์อัจฉริยะวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาไข่แตกร้าว
 • ที่ปรึกษาด้านระบบไฟฟ้าครบวงจร
 • ระบบกำจัดสัตว์พาหะ
 • Robot สำหรับหยิบไข่และบรรจุภัณฑ์ , Robot กลับแกลบ

รับชม LIVE STREAMING ย้อนหลัง

CPF โชว์เกษตรดิจิทัลแห่งอนาคต งาน “CPF The NeXt Tech Show“ ผู้ร่วมงานคับคั่ง

อัลบั้ม ประมวลภาพบรรยากาศ

แชร์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ. (เรียนรู้เพิ่มเติม)