Logo-CPF-small-65png

ซีพี มิกซ์โปร

วัตถุดิบโปรตีนคัดพิเศษ 46% เสริมพลังงาน กินอร่อย ใช้ง่าย ปรับได้ตามความต้องการ

  มิกซ์โปร (MixPro) วัตถุดิบโปรตีนสูงคัดพิเศษ วัตถุดิบเสริมพลังงาน ใช้ง่าย ใช้ได้หลากหลายรูปแบบเหมาะสำหรับผู้ที่ผสมอาหารใช้เอง เพื่อประสิทธิภาพของอาหาร และผลผลิตที่ดีต่อเนื่อง มิกซ์โปรคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดี เสริมพลังงานและปรับค่าโปรตีนและพลังงานให้คงที่ ลดอัตราการผสมพลาด สะดวก ปลอดภัย ใช้ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะผสมร่วมกับวัตถุดิบชนิดอื่น ใช้ร่วมกับอาหารข้น หรือใช้เสริมหน้ารางในช่วงที่โคต้องการโปรตีนและพลังงานสูง

ซีพี มิกซ์โปร คืออะไร ?

ซีพีมิกซ์โปร อาหารคุณภาพพิเศษสำหรับ ผสมเป็นอาหารข้น หรืออาหาร TMR  หรือเป็นอาหารเสริมหน้าราง ให้กับโคในระยะรีดนม
มีโปรตีนคัดพิเศษ 46% โคกินอร่อย ใช้ง่าย ปรับได้ตามความต้องการ

กินอร่อย

อาหาร ซีพีมิกซ์โปร มีกลิ่นหอม โคชอบ กินอร่อย กระตุ้นการกินได้ของแม่โค เสริมสร้างพลังงาน เพิ่มสัดส่วนของ บายพาสโปรตีน บายพาส fat รักษาสมดุลของการดูดซึมโปรตีน เพื่อนำไปใช้ในการสร้างน้ำนม และโปรตีนในน้ำนม ลดปัญหาการขาดพลังงานในโครีดนม

ใช้ง่าย

ใช้ง่าย ด้วยขนาดถุงน้ำหนัก 30 กิโลกรัม ทำให้ขนย้ายใช้งานง่าย ไม่หนักเกินไป ช่วยเบาแรงคนเลี้ยง

ปรับได้ตามความต้องการ

ปรับได้ตามความต้องการ เพราะอุดมไปด้วย แร่ธาติวิตามิน เกลือแร่ ที่เหมาะกับโค ตรงกับความต้องการสารอาหาร สามารถปรับใช้ได้ในหลายสูตร เช่น อาหารข้น TMR (อาหารเพิ่มโปรตีน) หรือ อาหารเสริมหน้าราง

สนใจผลิตภัณฑ์โทรแจ้งเราได้ที่นี่

แบบให้ความยินยอม สำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

โดยการคลิก “ยินยอม” ข้าพเจ้า ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตกลงยินยอมให้ บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร1 (“บริษัทฯ”) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ซึ่งประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล เพศ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และ/หรืออีเมล รวมถึง หมายเลขสมาชิก จำนวนยอดซื้อขายสินค้าและบริการ (ในกรณีที่ท่านได้รับพิจารณาให้เป็นผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว) เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดต่าง ๆ เช่น เพื่อการสำรวจพฤติกรรมการอุปโภคบริโภคของข้าพเจ้าสำหรับการพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทฯ และเพื่อการวิเคราะห์และจัดทำโฆษณาสำหรับการโปรโมทสินค้าและบริการของบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อดำเนินการอื่น ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว ข้าพเจ้าทราบและเข้าใจดีว่า ข้าพเจ้าสามารถถอนความยินยอมข้างต้นได้ทุกเมื่อ และการถอนความยินยอมดังกล่าวจะไม่กระทบซึ่งสิทธิของบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ตามฐานทางกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
1 บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร หมายถึง นิติบุคคลหนึ่งนิติบุคคลใดหรือหลายนิติบุคคลดังต่อไปนี้ (1) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (2) บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (3) บริษัท ซี.พี. เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด (4) บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด (5) บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด (6) บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด (7) บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด (8) บริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ จำกัด (9) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็ท ฟู้ด จำกัด (10) บริษัท ซีพีเอฟ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด (11) บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) (12) บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จำกัด และ/หรือ (13) บริษัทย่อยของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

หลังจากได้รับข้อมูลแล้วเจ้าหน้าที่จะรีบติดต่อกลับ
ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้

แชร์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ. (เรียนรู้เพิ่มเติม)