Logo-CPF-small-65png
Banner Website_CP sam sai_1920 x 640 px_02

ไก่พื้นเมืองลูกผสมซีพีสามสาย เป็นไก่ลูกผสมจาก ประดู่หางดำ และเหลืองหางขาว

รวมข้อดี จากหลากหลายสายพันธุ์ ด้วยการพัฒนาพันธุกรรมด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ของฟาร์มวิจัยซีพี ทำให้ได้ พันธุ์ไก่ ที่เติบโตได้ดี ทนต่อโรค เลี้ยงง่าย และเป็นที่ต้องการของตลาด เพื่อให้เกษตรกร สามารถสร้างรายได้ สร้างอาชีพได้ 

ข้อดีของไก่พื้นเมืองลูกผสมซีพีสามสาย

  • เป็นพันธุ์ไก่พื้นเมืองจากฟาร์มวิจัยซีพี ด้วยองค์ความรู้ด้านอาหาร การจัดการมาตรฐานซีพี ซึ่งสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
  • โตดี ไตไว ทนโรค เลี้ยงง่าย สามารถเลี้ยงได้ทั้งระบบปิด ระบบเปิด ต้นทุนต่ำ
  • ไก่เนื้อนุ่ม อร่อย ไขมันต่ำ เป็นทางเลือกสำหรับอาหารสุขภาพ และสามารถนำไปส่งเสริมต่อยอดให้เป็นอาชีพระดับชุมชน
  • รวบรวมไก่พ่อแม่พันธุ์ที่โดดเด่นหลากหลายสายพันธุ์ โดยคัดเลือกพันธุกรรมที่โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีชีวภาพจนได้สายพันธุ์ที่เป็นนิยมของตลาด สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นแข้งเหลือง หรือแข้งดำ
  • สร้างอาชีพ สร้างรายได้

สามารถเลือกได้ แข้งดำ แข้งเหลือง
ขายเป็นกล่อง กล่องละ 100 ตัว ตัวละ 20 บาท* ยังไม่รวมค่าขนส่ง

สนใจติดต่อได้ที่
คุณ อัคนี อินทร์สุข โทร : 089-410-3851 และ 085-980-0023

"สนใจทดลองใช้ผลิตภัณฑ์"​ ลงทะเบียนที่นี่

แบบให้ความยินยอม สำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

โดยการคลิก “ยินยอม” ข้าพเจ้า ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตกลงยินยอมให้ บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร1 (“บริษัทฯ”) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ซึ่งประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล เพศ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และ/หรืออีเมล รวมถึง หมายเลขสมาชิก จำนวนยอดซื้อขายสินค้าและบริการ (ในกรณีที่ท่านได้รับพิจารณาให้เป็นผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว) เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดต่าง ๆ เช่น เพื่อการสำรวจพฤติกรรมการอุปโภคบริโภคของข้าพเจ้าสำหรับการพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทฯ และเพื่อการวิเคราะห์และจัดทำโฆษณาสำหรับการโปรโมทสินค้าและบริการของบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อดำเนินการอื่น ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว ข้าพเจ้าทราบและเข้าใจดีว่า ข้าพเจ้าสามารถถอนความยินยอมข้างต้นได้ทุกเมื่อ และการถอนความยินยอมดังกล่าวจะไม่กระทบซึ่งสิทธิของบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ตามฐานทางกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
1 บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร หมายถึง นิติบุคคลหนึ่งนิติบุคคลใดหรือหลายนิติบุคคลดังต่อไปนี้ (1) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (2) บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (3) บริษัท ซี.พี. เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด (4) บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด (5) บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด (6) บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด (7) บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด (8) บริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ จำกัด (9) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็ท ฟู้ด จำกัด (10) บริษัท ซีพีเอฟ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด (11) บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) (12) บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จำกัด และ/หรือ (13) บริษัทย่อยของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

หลังจากได้รับข้อมูลแล้วเจ้าหน้าที่จะรีบติดต่อกลับ
ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้

แชร์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ. (เรียนรู้เพิ่มเติม)