Logo-CPF-small-65png

550 โปร กินอร่อย ย่อยง่าย โตไว ได้สุขภาพ

อาหารหมูนม
ไฮโกร550pro
อาหารนวัตกรรมใหม่
จากซีพีเอฟ
สำหรับลูกหมูอนุบาล

เลี้ยงสุกรขุน กับ สุกรพันธุ์ ยาก-ง่าย ต่างกันขนาดไหน?
อาหารแบบไหน ที่เราควรเลือกให้ลูกหมู

ช่วง 7 วันแรกหลังหย่านม ลูกสุกรจะกินลดลง หากจัดการไม่ดี

สาเหตุเกิดจากอะไรบ้าง?

การเปลี่ยนอาหารจากนมแม่ไปเป็นอาหารแห้ง

การแยกออกจากแม่เลี้ยงลูก

การเปลี่ยนโรงเรือน สถานที่

การรวมลูกสุกรจากที่อื่น

อื่นๆ เช่น สภาพแวดล้อม และการจัดการต่างๆ

ปัจจัยจากน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น คือการเปลี่ยนอาหารให้เป็นน้ำหนักตัวในช่วงนี้ ยิ่งกินได้มาก ยิ่งโตดี เลี้ยงขุนต่อได้ดี

อาหารหมูนม cp550pro ลูกสุกรกินดี

ทำให้สุกรน้ำหนักออกมาก

ก็จะทำผลกาไรให้บริษัทได้มากขึ้น

ยิ่งราคาสุกรดี ก็ยิ่งได้ผลตอบแทนมาก

สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อทีมขายหรือแจ้งเราได้ที่นี่

หลังจากได้รับข้อมูลแล้วเจ้าหน้าที่จะรีบติดต่อกลับตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้​. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ลูกหมูกินอร่อย

มีโภชนะครบถ้วน เราคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานระดับสากล ใช้วัตถุดิบที่มีกลิ่นหอม ด้วยระบบ Liqiud Spray และเพิ่มรสชาติให้น่ากิน เหมาะสมสำหรับลูกสุกร

ลูกหมูโตไว​

ไฮโกร 550 PRO เราปรับโภชนะอาหารให้มีความเข้มข้นมากขึ้น เหมาะสมกับช่วงสุกรอนุบาล  เสริมวิตามินและแร่ธาตุ  ทำให้ได้น้ำหนักของลูกสุกรตามเป้า

ลูกหมูย่อยง่าย

ไฮโกร 550 PRO อุดมไปด้วยสารอาหารที่ผ่านการทำให้สุก ทำให้ย่อยได้ดีขึ้น ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ มีส่วนผสมของกรดอินทรีย์ เพื่อช่วยสนับสนุนในระบบย่อยอาหารของลูกสุกร ให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น

ได้สุขภาพที่ดี

มีพรีไบโอติก โปรไบโอติก และสารเสริมต่าง ๆ เพื่อลดปัญหาสุขภาพ เพิ่มภูมิคุ้มกันให้ลูกสุกรแข็งแรง เพื่อการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งระบบทางเดินเดินอาหาร และระบบทางเดินหายใจ

เสียงจากผู้ใช้ "ไฮโกร 550 โปร"

"เริ่มจากได้พันธุ์สัตว์ที่ดีก่อน นอกจากพันธุ์สัตว์ก็คือการจัดการ และสุดท้ายต้องได้อาหารที่ดีครับ เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้การทำฟาร์มประสบความสำเร็จ"
คุณหัสชัย อัศวทองกร
รำไพฟาร์ม จังหวัดชลบุรี
"550 โปร ก็ตอบโจทย์ลูกสุกรที่หย่านมลงมาเนี่ยก็สามารถกินได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน แล้วก็น้ำหนักได้ตามมาตรฐาน วันเลี้ยงจะดูสั้นลงครับ"​
น.สพ.วรวุฒิ ศิริปุณย์
ฟาร์มหมอต้น จังหวัดปราจีนบุรี

สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อทีมขายหรือแจ้งเราได้ที่นี่

แบบให้ความยินยอม สำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

โดยการคลิก “ยินยอม” ข้าพเจ้า ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตกลงยินยอมให้ บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร1 (“บริษัทฯ”) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ซึ่งประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล เพศ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และ/หรืออีเมล รวมถึง หมายเลขสมาชิก จำนวนยอดซื้อขายสินค้าและบริการ (ในกรณีที่ท่านได้รับพิจารณาให้เป็นผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว) เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดต่าง ๆ เช่น เพื่อการสำรวจพฤติกรรมการอุปโภคบริโภคของข้าพเจ้าสำหรับการพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทฯ และเพื่อการวิเคราะห์และจัดทำโฆษณาสำหรับการโปรโมทสินค้าและบริการของบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อดำเนินการอื่น ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว ข้าพเจ้าทราบและเข้าใจดีว่า ข้าพเจ้าสามารถถอนความยินยอมข้างต้นได้ทุกเมื่อ และการถอนความยินยอมดังกล่าวจะไม่กระทบซึ่งสิทธิของบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ตามฐานทางกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
1 บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร หมายถึง นิติบุคคลหนึ่งนิติบุคคลใดหรือหลายนิติบุคคลดังต่อไปนี้ (1) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (2) บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (3) บริษัท ซี.พี. เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด (4) บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด (5) บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด (6) บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด (7) บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด (8) บริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ จำกัด (9) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็ท ฟู้ด จำกัด (10) บริษัท ซีพีเอฟ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด (11) บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) (12) บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จำกัด และ/หรือ (13) บริษัทย่อยของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

หลังจากได้รับข้อมูลแล้วเจ้าหน้าที่จะรีบติดต่อกลับตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้​. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แชร์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ. (เรียนรู้เพิ่มเติม)