Logo-CPF-small-65png
การตรวจไฟฟ้าในฟาร์ม

การตรวจความปลอดภัยในฟาร์ม และการตรวจไฟฟ้าในฟาร์ม 2 อย่างที่สำคัญกับฟาร์ม

การตรวจความปลอดภัยในฟาร์ม และการตรวจไฟฟ้าในฟาร์ม 2 อย่างที่สำคัญกับฟาร์ม

สวัสดีครับ สำหรับท่านที่เป็นเจ้าของฟาร์ม ไม่ว่าจะขนาดเล็ก ฟาร์มขนาดกลาง หรือ ฟาร์มขนาดใหญ่ เรียกว่าถ้าใครทำธุรกิจฟาร์มอยู่แล้ว เข้ามาอ่าน เรื่องนี้ได้เลยครับ ^^ บทความนี้จะเกี่ยวข้องกับ การตรวจความปลอดภัยในฟาร์ม และการตรวจไฟฟ้าในฟาร์มของเรากันครับ เพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญมากที่เราต้องสนใจ

ก่อนหน้านี้ ได้แนะนำเรื่องของการ จัดการ ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ ให้กับฟาร์มไปแล้ว สมามารถอ่านย้อนหลังได้นะครับ  สำหรับบบความนี้ จะเป็นเรื่องที่คล้ายกัน แต่ ก็ต้องได้รับการดูแลครับ จากช่วงที่ผ่านมา เรื่องการระบาดของโรค โควิด ท่านได้ ที่เป็น เกษตรกร และอยู่ในการติดต่อ หรือการได้รับคำแนะนำ จาก ซีพีเอฟ อยู่แล้ว จะเห็นได้ว่ามีมาตรการ เดินหน้า ซีล ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ดูแลสุขภาพพนักงานลดความเสี่ยง ป้องกันโรคโควิด-19 และโรคสำคัญในสัตว์ มุ่งดูแลเกษตรกรคอนแทรคฟาร์ม และลูกค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการกับ CPF FARM Solution เพื่อพัฒนาส่วนง่านต่างๆ ของฟาร์ม เรื่องมาตรฐาน การกำจัดสัตว์พาหะ หรือด้านอื่นๆ พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อเนื่อง เพื่อสร้างหลักประกันความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหารแก่ผู้บริโภค และเจ้าของกิจการ

ในช่วงที่ผ่านมา ฟาร์มต่างๆที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับคำแนะนำ ให้บุคลากรทำงานที่ฟาร์มพักอาศัยอยู่ภายในฟาร์ม งดการออกนอกพื้นที่ เพื่อการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคในสัตว์อย่างต่อเนื่อง และเมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มาตรการที่ดำเนินการอย่างเข้มข้นอยู่แล้ว ได้ถูกยกระดับการป้องกันสูงสุดทั้งโรคในสุกรและบุคลากร โดยเฉพาะระบบไบโอซีเคียวริตี้ (Biosecurity) ที่เป็นกุญแจสำคัญสำหรับการป้องกันโรคต่างๆ ที่ซีพีเอฟปฏิบัติมาโดยตลอด ช่วยให้การป้องกันโรคมีประสิทธิภาพสูง ควบคู่กับการอบรมและให้ความรู้แก่พนักงาน และเกษตรกรในโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสุกร หรือคอนแทรคฟาร์ม อย่างต่อเนื่อง

ซีพีเอฟ ถ่ายทอดเทคนิค วิธีการ และมาตรการป้องกันโรคในสุกร และโควิด-19 แก่เกษตรกรคอนแทรคฟาร์มกับบริษัทมาโดยตลอด ทั้งการแบ่งปันองค์ความรู้ในกลุ่มเกษตรกร การเข้าตรวจเยี่ยมฟาร์ม และการอบรมผ่านออนไลน์ ทำให้เกษตรกรมีพื้นฐานความรู้และวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง สามารถนำไปปรับใช้ในฟาร์มของตนเอง ช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ทำให้เดินหน้าอาชีพได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมสนับสนุนให้เกษตรกรให้คำแนะนำ ให้บุคลากรพักอาศัยอยู่ภายในบริเวณฟาร์ม โดยยังคงได้รับการดูแลความเป็นอยู่และอาหารการกินที่เหมาะสม ตลอดจนใช้กล้องวงจรปิดซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยลดความเสี่ยงการนำโรคต่างๆเข้าไปสู่ฝูงสัตว์ โดยคนไม่จำเป็นต้องเข้าไปในโรงเรือน เพราะสามารถมอนิเตอร์ผ่านกล้องได้ทุกที่ทุกเวลา ถือเป็นการสร้างความปลอดภัยในอาหาร และเป็นหลักประกันความมั่นคงทางอาหารให้กับผู้บริโภค และเจ้าของฟาร์มอีกด้วย

สำหรับหลักการดังกล่าว ก็สามารถนำมาปรับใช้ได้ ทั้งส่วนของ การป้องกันและการควบคุมโรคระบาด ที่เมื่อมีการเกิดขึ้นแล้ว จะทำให้ ทั้งบุคลากร และสัตว์ ได้รับความเสียหายหรือในกรณีที่ร้ายแรงอาจจะต้องปิดกิจการ ถ้าไม่มีการป้องกันโรคระบาดที่ดีพอ ถือเป็น ความปลอดภัยในส่วนของ บุคลากร และสัตว์ นอกจากนี้ ยังมีอีกส่วนที่สำคัญคือ ส่วนของอาคาร โรงเรือน และระบบไฟฟ้าต่างๆ

ฟาร์มควรมี การตรวจไฟฟ้า และอบรมการระงับอัคคีภัย

การป้องกันอัคคีภัย ของฟาร์มควรมีการตรวจ ระบบไฟฟ้า โดยผู้เชียวชาญ เนื่องจากอุปกรณ์ และความเชียวชาญ ในการทำงาน จำทำให้แนะนำได้ว่า สิ่งใดที่ ฟาร์มควรได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติม ทาง CPF Farm Solutions มีบริการ เพิ่มเติม บริการด้านวิศวกรรม ระบบไฟฟ้า ระบบลำเลียง และการบำรุงรักษา เพื่อให้สัตว์เลี้ยงปลอดภัยจากอันตราย ไม่เกิดอัคคีภัย ไม่เกิดความสูญเสีย อบรมให้เจ้าหน้าที่ มีทักษะใช้อุปกรณ์ระงับอัคคีภัย และ มีทักษะด้านระบบไฟฟ้าและการป้องกัน

การบริการวิศวกรรม สำหรับฟาร์มแต่ละแบบ

ทำไมต้องตรวจ ระบบไฟฟ้า จากผู้ชำนาญการ หรือใช้บริการกับ CPF Farm Solution
เป็นผู้เชี่ยวชาญงานวิศวกรรม ด้านระบบไฟฟ้าในฟาร์ม และ ระบบความปลอดภัยฟาร์มจากบุคลากรที่มีประสบการณ์ได้มาตราฐานสากล ซึ่งบริการครอบคลุม

ป้องกันการเกิดอัคคีภัยจากไฟฟ้าลัดวงจร
ป้องกันสัตว์เลี้ยงตายจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง
เพิ่มทักษะและความรู้ให้กับช่างประจำฟาร์ม

สนใจการบริการ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
เบอร์ 0855598988

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ

บริการตรวจความปลอดภัย และงานไฟฟ้าภายในฟาร์ม ป้องกันปัญหาสัตว์เลี้ยงตายจากไฟฟ้าดับ เพิ่มทักษะ ในการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ได้ด้วยตนเองสามารถใช้อุปกรณ์ระงับอัคคีภัยอย่างชำนาญประเมินความเสี่ยงด้านอัคคีภัยที่จะเกิดขึ้น

ลดการเกิดอัคคีภัย ได้ 99%

  • ใช้กล้องตรวจจับความร้อนภายในฟาร์ม
  • ป้องกันการเกิดอัคคีภัยได้อย่างแม่นยำ
  • ลดการเกิดความสูญเสียมหาศาล
  • ปลอดภัย อุ่นใจ เชื่อถือได้กับการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในฟาร์ม
แชร์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ. (เรียนรู้เพิ่มเติม)