Logo-CPF-small-65png

อาหารไก่ไข่

ซีพีเอฟ เปิดตัว “ไก่รุ่นรักษ์โลก” นวัตกรรมอาหารสัตว์ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์

   บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดตัวนวัตกรรมอาหารสัตว์รักษ์โลกสำหรับไก่ไข่รุ่น ด้วยการปรับสูตรอาหารสัตว์ให้มีโภชนาการที่เหมาะสมกับสัตว์ร่วมกับการใช้เอนไซม์ในอาหารสัตว์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมสารอาหารและระบบการย่อยอาหารของสัตว์ดีขึ้น ทำให้การปล่อยของเสียโดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ลดลง ช่วยแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ    ดร.ไพรัตน์ ศรีชนะ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สำนักวิชาการอาหารสัตว์ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารสัตว์บกให้กับ ซีพีเอฟ กล่าวว่า นวัตกรรมอาหารไก่รุ่นรักษ์โลก เป็นการพัฒนาสูตรอาหารสัตว์โดยการใช้สมดุลกรดอะมิโนที่เหมาะสมและการคัดเลือกเอนไซม์ที่ใช้ในอาหาร (enzyme) อย่างเหมาะสมกับสัตว์ในแต่ละช่วงวัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยอาหารที่สัตว์กินเข้าไป ส่งผลดีต่อสุขภาพของสัตว์ ขณะเดียวกันจะช่วยลดการใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ เช่น ข้าวโพดและโปรตีน ที่ใส่มากเกินความต้องการของสัตว์และกำจัดออกมาเป็นของเสียหรือมูลสัตว์    เป้าหมายของการวิจัยนวัตกรรมอาหารสัตว์ คือ การสรรหาและคิดค้นวัตถุดิบเพื่อนำไปผลิตและพัฒนาสูตรอาหารสัตว์ที่ตรงกับความต้องการอาหารของสัตว์ในแต่ละช่วงวัย ช่วยให้สัตว์ย่อยอาหารได้ดี ส่งผลต่อการเติบโตของสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ สัตว์มีสุขภาพแข็งแรง โดยเหลือของเสียน้อยที่สุดหรือของเสียเป็นศูนย์ (zero waste) ขณะเดียวกันช่วยลดต้นทุนของบริษัทฯ” ดร.ไพรัตน์ กล่าวและเสริมว่า สูตรอาหารไก่ไข่รุ่นรักษ์โลกนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์กับกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรียบร้อยแล้ว    ดร.ไพรัตน์ กล่าวต่อไปว่า อาหารไก่ไข่รักษ์โลกดังกล่าวจะช่วยลดไนโตรเจนได้ 12-13% ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ประมาณ 103 ตันต่อปี ช่วยในการลดกลิ่น ซึ่งจะใช้ในโครงการคอมเพล็กซ์ไก่ไข่ ทีมีการเลี้ยงไก่ไข่จำนวน 6.5 ล้านตัว ซึ่งเป็นการผลิตไข่ไก่แบบครบวงจรและช่วยเพิ่มการป้องกันโรคจากภายนอกตามระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) โดยนำฟาร์มเลี้ยงไก่รุ่น ไก่ไข่ โรงคัดไข่ และโรงงานแปรรูปไข่มาไว้ในพื้นที่เดียวกันภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ลดต้นทุนการผลิตของบริษัท ขณะเดียวกันจะช่วยเพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจกสะสมที่สามารถลดได้จากการดำเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Carbon Credit)    ปัจจุบัน ซีพีเอฟ ใช้นวัตกรรมอาหารสุกรรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถช่วยปริมาณไนโตรเจนในมูลสุกรได้ถึง 20-30% ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ 23,700 ตัน ในปี 2561 สำหรับกิจการในประเทศไทย บริษัทฯได้ขยายผลไปยังธุรกิจผลิตอาหารสุกรในอีก 7 ประเทศ ได้แก่ ลาว กัมพูชา เวียดนาม ฟิลิปปินส์ จีน ไต้หวัน และรัสเซีย สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า 41,000 ตันคาร์บอนไดอ๊อกไซด์    ดร.ไพรัตน์ กล่าวว่า ทีมวิจัยกำลังศึกษาเพื่อต่อยอดอาหารสุกรรักษ์โลกจากการช่วยลดกลิ่นไปสู่ช่วยลดการใช้น้ำ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2563 ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยในการบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม./    

ซีพีเอฟ เปิดตัว “ไก่รุ่นรักษ์โลก” นวัตกรรมอาหารสัตว์ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ Read More »

สีของเปลือกไข่มาจากไหน CR: ผู้เชี่ยวชาญอาหารสัตว์ซีพีเอฟ

สีของเปลือกไข่มาจากไหน ?? ที่มารูปภาพ : https://www.chickens.allotment-garden.org/eggs/egg-shell-colour-breed-hen/ ถ้าจะพูดถึงเรื่องไข่รับรองได้ว่าไม่มีใครที่ไม่เคยทานไข่ ไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่ ไข่เป็ด ไข่นกกระทา ซึ่งไข่ทั้ง 3 ชนิดนี้นอกจากเรื่องของขนาดฟองที่แตกต่างกันแล้ว เรื่องของสีเปลือกก็จะเห็นว่ามันต่างกัน  ในวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันว่าสีของเปลือกไข่ไก่มันมาไหนแล้วมีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลกระทบต่อความเข้มของสีเปลือกไข่ไก่ที่เราเลี้ยงกัน สีของเปลือกไข่ไก่จะขึ้นอยู่กับยีนส์หรือพันธุกรรมของแม่ไก่หรือเรียกง่ายๆว่า ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของแม่ไก่  แม่ไก่สายพันธุ์เล็กฮอร์น (Leghorns) ที่มา : https://www.efowl.com/product/white-leghorn-chickens/ ก็จะออกไข่ที่มีเปลือกเป็นสีขาวซึ่งเป็นสีของแคลเซียมคาร์บอเนตที่เป็นส่วนประกอบหลักของเปลือกไข่ ซึ่งไข่เปลือกสีขาวนี้เป็นที่นิยมบริโภคในประเทศอเมริกา และประเทศแถบยุโรป ส่วนในประเทศไทยนิยมบริโภคไข่ที่เปลือกเป็นสีน้ำตาล ซึ่งแม่ไก่สายพันธุ์ที่ออกไข่เปลือกสีน้ำตาลก็เช่น สายพันธุ์โร้ด ไอซ์แลนด์ เร็ด (Rhode Island Reds) ที่มา : https://www.pinterest.com/pin/167899892327935917/ โดยสีน้ำตาลที่เราเห็นบนเปลือกไข่ นั้นคือสารที่เรียกว่า โปรโต้พอร์ไฟริน (Protoporphyrin) ซึ่งได้จากการกระบานการแตกตัวของเม็ดเลือดแดงของแม่ไก่ เมื่อแม่ไก่สร้างเปลือกไข่ที่มีความแข็งเรียบร้อยแล้ว สารโปรโต้พอร์ไฟรินก็จะถูกปล่อยออกมาเคลือบที่ผิวของเปลือกไข่ ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของขบวนการสร้างเปลือกไข่ที่ใช้ต้องเวลาทั้งหมด 25-26 ชั่วโมงต่อการออกไข่ 1 ฟอง นอกจากไข่ไก่ที่เปลือกเป็นสีขาวและสีน้ำตาลแล้ว ยังมีไข่ที่เปลือกเป็นสีฟ้าและสีเขียว ซึ่งเกิดจากสารคนละชนิดกันกับที่ใช้สร้างไข่เปลือกสีน้ำตาล สำหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มของเปลือกไข่สีน้ำตาล ก็เช่น 1.สายพันธุ์ : ไก่บางสายพันธุ์ก็ให้ไข่ที่เปลือกออกสีน้ำตาลเข้มกว่าบางสายพันธุ์ 2.อายุ : แม่ไก่ที่อายุน้อยกว่าก็จะให้ไข่ที่เปลือกสีน้ำตาลเข็มกว่าแม่ไก่ที่อายุเยอะ 3.สุขภาพ : แม่ไก่ที่สุขภาพสมบูรณ์ ไม่ป่วย เช่น โรคนิวคลาสเซิส (ND), โรคหลอดลมอักเสบ (IB) เป็นต้น หรือแม่ไก่ไม่ถูกรบกวนด้วยพยาธิภายในและภายนอก เช่น ไร เปลือกไข่ที่ออกมาก็จะมีสีน้ำตาลเข้มกว่าแม่ไก่ที่ป่วย หรือถูกทั้งพยาธิภายในและภายนอกรบกวน 4.ความเครียด :  เมื่อแม่ไก่ได้รับความเครียดอาจจะเกิดสภาพแวดล้อมภายในเล้า เช่น อากาศร้อน การระบายอากาศไม่มี มีแก๊สแอมโนเนียสะสมภายในเล้า ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพและการกินอาหารได้ของแม่ไก่ทำให้มีผลต่อคุณภาพเปลือกไข่และความเข้มของสีเปลือกไข่ที่แม่ไก่สร้างขึ้นมาด้วย ดังจะเห็นได้ชัดเจนว่าไข่ที่ได้จากแม่ไก่ที่เลี้ยงในโรงเรือนปิด (Evapulative Cooling System) ความเข้มของสีเปลือกไข่ก็จะดูดีกว่าไข่ที่ได้จากแม่ไก่ที่เลี้ยงในเล้าเปิดที่มีโอกาสได้รับความเครียดมากกว่า   นอกจากปรับสภาพแวดล้อมภายในเล้าให้เหมาะสมต่อความต้องการของแม่ไก่แล้ว การเสริมไวตามิน ซี ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยแม่ไก่ลดความเครียดลงได้ 5.อาหาร : เมื่อแม่ไก่ได้น้ำและอาหารที่มีความสมดุลของโภชนะครบถ้วนตามที่แม่ไก่ต้องการย่อมออกไข่ที่เปลือกสีสวยกว่าแม่ไก่ที่ได้รับน้ำและอาหารที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ การเสริมไวตามิน เช่น ไวตามิน อี, ไวตามิน ดี และแร่ธาตุบางตัว เช่น ธาตุเหล็ก, แมกนีเซียม เป็นต้น นอกจากแคลเซียมและฟอสฟอรัส ที่แม่ไก่ต้องไก่ต้องได้รับอย่างเพียงแล้ว ก็สามารถที่จะพอช่วยเรื่องคุณภาพและสีเปลือกไข่ได้บ้าง สุดท้ายอยากฝากไว้ว่าไม่ว่าไข่ไก่เปลือกจะเป็นสีอะไร หรือเปลือกจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนหรือน้ำตาลเข้ม คุณค่าทางโภชนการของสิ่งที่อยู่ภายใต้เปลือกที่เราเห็นของใขแต่ละฟองนั้น (ที่มีน้ำหนักเท่ากันนะครับ) ไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยนะคร๊าบบบ CR: ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์ คุณ สมเจต

สีของเปลือกไข่มาจากไหน CR: ผู้เชี่ยวชาญอาหารสัตว์ซีพีเอฟ Read More »

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ. (เรียนรู้เพิ่มเติม)