ขั้นตอน การขอมาตรฐานฟาร์ม

สร้างธุรกิจ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ มีขั้นตอน การขอมาตรฐานฟาร์ม อย่างไร?

สร้างธุรกิจ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ มีขั้นตอน การขอมาตรฐานฟาร์มอย่างไร? สำหรับท่านเจ้าของกิจการที่ต้องการ เริ่มทำธุรกิจฟาร์ม เลี้ยงสัตว์ ได้มีมาตรฐาน และสามารถขยายตลาด เติบโตในธุรกิจได้ ต้องมีการ ขอรับรองมาตรฐานการเสี้ยงสัตว์ให้ถูกต้องครับ ขั้นตอนดังนี้ครับ ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม ส่วนของมาตรฐานฟาร์มได้ที่นี่ครับ มาตรฐานฟาร์ม ขั้นตอน การขอรับรองมาตรฐานฟาร์ม เลี้ยงสัตว์ ยื่นคำขอ (มฐฟ.1) ที่สนง.ปศุสัตว์อำเภอ เอกสาร โหลดได้ที่นี่ มฐฟ.1 สำนักงาน ปศุสัตว์อำเภอ สามารถตรวจสอบได้ที่นี่ครับ  แนะนำว่าให้เลือกในพื้นที่ หรือสอบถามก่อนเพื่อความสำดวกและง่ายในการไปติดต่อ เพื่อการขอรับรองมาตรฐานฟาร์มของเราครับ ปศุสัตว์อำเภอตรวจพื้นฐาน 5 ประการ ส่งให้สนง.ปศุสัตว์จังหวัด  สนง.ปศุสัตว์จังหวัดรวบรวมเอกสารจัดทำแผนนัดหมายตรวจรับรอง คณะผู้ตรวจ ประกอบด้วย จนท.จากสนง.ปศุสัตว์จังหวัดและเจ้าหน้าที่จากสนง.ปศุสัตว์อำเภอ ร่วมกันตรวจรับรอง กรณีไม่ผ่านการรับรอง ผู้ประกอบการต้องแก้ไขข้อบกพร่องตามคำแนะนำของคณะกรรมการผู้ตรวจฯ กรณีผ่านการรับรอง สนง.ปศุสัตว์จังหวัดจะออกใบรับรองให้ลงนามโดยปศุสัตว์จังหวัด ใบรับรองมาตรฐานฟาร์มมีอายุ 3 ปี เอกสารหลักฐานประกอบคำขอรับรองมาตรฐานฟาร์ม แบบคำรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (แบบ มฐฟ. 1) เอกสาร โหลดได้ที่นี่ มฐฟ.1 […]

สร้างธุรกิจ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ มีขั้นตอน การขอมาตรฐานฟาร์ม อย่างไร? Read More »