ฟาร์มหมู ซีพีเอฟ อยู่สบาย สไตล์รีสอร์ท

ฟาร์มหมูซีพีเอฟ อยู่สบาย สไตล์รีสอร์ท ปลอดโรค ปลอดกลิ่น อยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน ระบบการเลี้ยงหมูสมัยใหม่ของซีพีเอฟ ซึ่งมีแนวคิดการยกรีสอร์ทมาไว้ที่ฟาร์มของบริษัท ด้วยระบบการเลี้ยงที่ทันสมัย การดูแลอย่างใส่ใจ ใกล้ชิด ให้อยู่สบาย มีความสุข และสุขภาพแข็งแรงตลอดช่วงเวลาที่อยู่ในฟาร์ม อีกทั้งยังควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน และผลกระทบต่อชุมชนอีกด้วยค่ะ ปลอดเชื้อ ปลอดภัย ตั้งแต่ก้าวแรก ฟาร์มสุกรทั้งหมดของซีพีเอฟเป็นการเลี้ยงด้วยระบบ Biosecurity ซึ่งเป็นระบบการป้องกันเชื้อโรคตั้งแต่ก่อนเข้าสู่ฟาร์ม เช่น ระบบโรงเรือนปิดที่ทำความเย็นด้วยการระเหยของน้ำ หรือ ระบบ Evaporative Cooling System (EVAP) มีระบบฆ่าเชื้อรถขนส่ง และทุกคนที่เข้า-ออก ฟาร์ม รวมถึงกำหนดจุดส่งมอบสินค้าแยกจากฟาร์ม เป็นต้น นอกจากนี้ ซีพีเอฟยังได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องระบบ Biosecurity ให้กับเกษตรกรในคอนแทรคฟาร์มของบริษัททั่วประเทศครบทุกราย จึงมั่นใจได้ว่าหมูของซีพีเอฟ สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล เลี้ยงหมูอย่างใส่ใจ ให้อยู่สบาย การเลี้ยงหมูของบริษัทจะถูกเลี้ยงดูอย่างดี ในโรงเรือนระบบปิดที่สามารถควบคุมอุณหภูมิ สภาพอากาศ ความชื้น ให้เหมาะสมกับสุกรแต่ละช่วงวัย รวมถึงให้ความสำคัญกับการเลี้ยงดูสัตว์ที่สอดคล้องตามหลักอิสระ 5 ประการ (Five …

ฟาร์มหมู ซีพีเอฟ อยู่สบาย สไตล์รีสอร์ท Read More »