Logo-CPF-small-65png

การเลี้ยงสุกร

การ เลี้ยงหมู

5 เรื่องต้องรู้ก่อน เลี้ยงหมู คู่มือการเลี้ยง อาหาร โรงเรือน และการป้องกันโรค

เลี้ยงหมู มีวิธีการอย่างไร โพสนี้ครบ และ แจกคู่มือการเลี้ยงด้วยครับ สวัสดีครับ ปัจจุบัน การ เลี้ยงหมู หรือ สุกร ในประเทศไทยมีการพัฒนาด้านพันธุ์สัตว์และการจัดการสุขาภิบาล ทัดเทียมต่างประเทศเลยครับ สำหรับ การเลี้ยง ในประเทศแม้จะมีฟาร์มที่มีขนาดใหญ่ๆ แต่ก็ยังมีเกษตรกรรายย่อย ที่ทำการเลี้ยงหมู ขนาดเล็กไม่มาก รายละ 1 ถึง 20 ตัวตามหมู่บ้าน อยู่เป็นจำนวนมาก เกษตรกรรายย่อยดังกล่าว จำเป็นจะต้องได้รับความรู้ด้านการเลี้ยงสุกรอย่างถูกต้อง เพื่อที่จะได้นำไปพัฒนา การเลี้ยงของตนเอง ให้มีประสิทธิภาพ และจะทำให้รายได้เพิ่มขึ้น ทั้งยัง สามารถทำให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หรือพัฒนาฟาร์มที่เลี้ยงอยู่ให้เติมโตได้ด้วยครับ ปัจจัยที่สำคัญ ที่ทำให้การเลี้ยงสุกร ประสบความสำเร็จประกอบไปด้วย ส่วนต่างๆดังนี้ พันธุ์หมูที่นำมาเลี้ยงเป็นหมูพันธุ์ดี อาหารดีเหมาะสมกับหมูแต่ละช่วงวัย การจัดการโรงเรียนที่ดีและมีประสิทธิภาพ มีการเลี้ยงดูที่ดีหรือมีคำแนะนำและผู้ให้คำปรึกษาที่ดี มีการป้องกันโรคให้กับหมูและแนะนำในการป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้น *** ซึ่งในบทความนี้ จะเป็นเนื้อหา ย่อยๆ ออกมาจาก ส่วนของคู่มือการเลี้ยง ครับ สามารถ โหลด ได้จากหน้า นี้เลยครับ คู่มือการเลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้แล้ว

5 เรื่องต้องรู้ก่อน เลี้ยงหมู คู่มือการเลี้ยง อาหาร โรงเรือน และการป้องกันโรค Read More »

EP.3 หมูขุนกำไรเยอะ (ตอนจบ) โดยผศ.น.สพ.ดร.ปริวรรต พูลเพิ่ม ทีมวิชาการ “หมอหมู” เกษตรศาสตร์ CR: Elanco

EP.3 หมูขุนกำไรเยอะ (ตอนจบ) โดยผศ.น.สพ.ดร.ปริวรรต พูลเพิ่ม ทีมวิชาการ “หมอหมู” เกษตรศาสตร์ CR: Elanco Read More »

EP.2 ทดแทนสุกรสาวแบบสวยๆ โดย ผศ.น.สพ.ดร.ปริวรรต พูลเพิ่ม ทีมวิชาการ “หมอหมู” เกษตรศาสตร์ CR: Elanco

EP.2 ทดแทนสุกรสาวแบบสวยๆ โดย ผศ.น.สพ.ดร.ปริวรรต พูลเพิ่ม ทีมวิชาการ “หมอหมู” เกษตรศาสตร์ CR: Elanco Read More »

EP.1 การจัดการสุกรยุค 5G โดยผศ.น.สพ.ดร.ปริวรรต พูลเพิ่ม ทีมวิชาการ “หมอหมู” เกษตรศาสตร์ CR: Elanco

EP.1 การจัดการสุกรยุค 5G โดยผศ.น.สพ.ดร.ปริวรรต พูลเพิ่ม ทีมวิชาการ “หมอหมู” เกษตรศาสตร์ CR: Elanco Read More »

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ. (เรียนรู้เพิ่มเติม)