Logo-CPF-small-65png

เทคโนโลยี

การเลี้ยงเป็ด

โซลูชั่นไฮเทคเพื่อความยั่งยืน ประสิทธิภาพสูงสุด ตอบโจทย์ทุกความต้องการการเลี้ยงเป็ด

การเลี้ยงเป็ดเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตเนื้อ ไข่ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ให้กับผู้คนทั่วโลก อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับการเกษตรประเภทอื่นๆ การเลี้ยงเป็ดเผชิญกับความท้าทายหลายประการ ตั้งแต่ความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมไปจนถึงแรงกดดันด้านต้นทุน โชคดีที่มีโซลูชั่นไฮเทคใหม่ๆ เกิดขึ้น ซึ่งสัญญาว่าจะทำให้การเลี้ยงเป็ดมีความยั่งยืน มีประสิทธิภาพ และทำกำไรได้มากกว่าที่เคยเป็นมา ด้วยพื้นที่หนึ่งที่เทคโนโลยีมีผลกระทบอย่างมากต่อการเลี้ยงเป็ด คือเรื่องของความยั่งยืน ด้วยความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สุขภาพของดิน และการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้น ผู้เลี้ยงเป็ดจำนวนมากจึงหันไปหาโซลูชั่นไฮเทคที่สามารถช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ ยกตัวอย่างฟาร์มที่มีการทดลอง ฟาร์มบางแห่งกำลังทดลองเทคนิคการทำฟาร์มแนวตั้ง ซึ่งใช้พื้นผิวการปลูกซ้อนกันหลายชั้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สูงสุด และลดการใช้น้ำ ฟาร์มอื่นๆ กำลังสำรวจระบบชลประทานอัตโนมัติ ซึ่งใช้เซ็นเซอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำตามปัจจัยต่างๆ เช่น ความชื้นในดิน และรูปแบบสภาพอากาศ อีกด้านที่เทคโนโลยีสร้างความแตกต่าง คือประสิทธิภาพ ด้วยต้นทุนแรงงานที่เพิ่มขึ้นและการแข่งขันที่สูงขึ้น ผู้เลี้ยงเป็ดจึงมองหาวิธีปรับปรุงการดำเนินงาน และลดของเสีย ทางออกหนึ่งที่มีแนวโน้มดี คือการใช้เครื่องให้อาหารอัตโนมัติ โดยใช้เซ็นเซอร์ และอัลกอริธึม เพื่อส่งอาหารให้เป็ดด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ สิ่งนี้สามารถช่วยเกษตรกรประหยัดเงินค่าอาหารเพื่อลดความต้องการแรงงาน นอกจากนี้ ฟาร์มบางแห่งใช้ระบบหุ่นยนต์เพื่อช่วยงานต่างๆ เช่น การเก็บไข่ ซึ่งอาจใช้เวลานาน และใช้แรงงานมาก แน่นอนว่าเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะทำให้ฟาร์มเป็ดประสบความสำเร็จได้ เพื่อให้ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงในโลกเทคโนโลยีขั้นสูงของการเกษตรสมัยใหม่ ผู้เลี้ยงเป็ดจำเป็นต้องติดตามงานวิจัยล่าสุด กฎข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดอยู่เสมอ โชคดีที่มีแหล่งข้อมูลมากมายที่จะช่วยให้เกษตรกรรับทราบข้อมูล รวมถึงการสัมมนาออนไลน์ สิ่งพิมพ์ทางการค้า และการประชุมทางอุตสาหกรรม ด้วยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านี้ ผู้เลี้ยงเป็ดสามารถได้รับสาระความรู้ และข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นสำหรับการตัดสินใจอย่างรอบรู้เกี่ยวกับการดำเนินงาน โดยสรุป อนาคตของการเลี้ยงเป็ด การใช้โซลูชันเทคโนโลยีขั้นสูง ที่เกิดขึ้นเพื่อช่วยให้เกษตรกรดำเนินการได้อย่างยั่งยืน มีประสิทธิภาพ และทำกำไรได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้เลี้ยงเป็ดที่ชำนาญหรือผู้มาใหม่ในอุตสาหกรรมนี้ ไม่มีเวลาไหนเหมาะไปกว่าการสำรวจประโยชน์ของการเกษตรแบบไฮเทค การยอมรับนวัตกรรมใหม่ๆ และติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการพัฒนา คุณสามารถสร้างการดำเนินการฟาร์มเป็ดที่ประสบความสำเร็จ ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า และผลกำไรเป็นที่น่าพอใจ สำหรับนักธุรกิจฟาร์มขนาดกลาง ใหญ่ ที่สนใจเรามีผลิตภัณฑ์และการบริการ ที่สามารถช่วยแก้ปัญหา และสนับสนุนการเติบโตธุรกิจฟาร์ม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ : http://www.cpffarmsolutions.com ขอแนะนำบริการอื่นๆของเราที่จะช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ได้รับความสะดวก ประหยัด คุ้มค่ามากขึ้นด้วยเว็บไซต์สั่งซื้ออาหารสัตว์ออนไลน์ เพิ่มเติมได้ที่นี่ : https://cpffeedsolution.com/cpffeed-smart-merchant/

โซลูชั่นไฮเทคเพื่อความยั่งยืน ประสิทธิภาพสูงสุด ตอบโจทย์ทุกความต้องการการเลี้ยงเป็ด Read More »

คุณภาพอาหารที่ดี ปลอดภัย จากเทคโนโลยีอาหารสัตว์

คุณภาพอาหารสัตว์ที่ดี ปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีอาหารสัตว์ที่ทันสมัย

เทคโนโลยีอาหารสัตว์ ยิ่งมายิ่งสำคัญ คือ กระบวนการออกแบบ การผลิตอาหารเม็ด และการจัดส่งอาหารสัตว์สำหรับปศุสัตว์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเลือกส่วนผสม การกำหนดสูตรอาหารที่สมดุล รวมถึงการผลิตที่มีคุณภาพ และมีการกระจายอาหารสู่สัตว์อย่างปลอดภัย สะอาด และมีประสิทธิภาพในระดับสากล โดยมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ เพื่อไม่ทำให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และการเจริญเติบโตของสัตว์ ปัจจุบันนอกเหนือจากระบบการผลิต ที่เป็นออโตเมชั่น มีการใช้หุ่นยนต์เข้ามาใช้ในกรบวนการ ยังได้มีการนำเทคโนโยี ดิจิตอล ทั้ง IOT AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมากขึ้น คุณภาพดี สม่ำเสมอ คือหัวใจ  ส่วนผสมที่ได้รับการปรับปรุง : การใช้ส่วนผสมมีคุณภาพดี เช่น เมล็ดพืชอาหารสัตว์ ที่ได้รับการปรับปรุง และแหล่งโปรตีนทางเลือกที่ได้คุณภาพ จึงถูกนำมาใช้ในการผลิต สิ่งนี้จะนำไปสู่คุณค่าทางโภชนาการที่สูงขึ้น ประสิทธิภาพการป้อนอาหารที่ดีขึ้น สูตรอาหารที่ดีขึ้น : สูตรอาหารมีความซับซ้อน ผสมผสานความเข้าใจที่ดี  เกี่ยวกับโภชนาการของสัตว์ และสรีรวิทยาทางเดินอาหาร ส่งผลให้อาหารปศุสัตว์ มีความสมดุลมากขึ้น นำไปสู่สุขภาพและประสิทธิภาพที่ดีขึ้น กระบวนการผลิตที่ได้รับการปรับปรุง : ความก้าวหน้าที่นำมาทำการแปรรูปอาหารสัตว์ สู่ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ที่มีความสมดุลอย่างสม่ำเสมอ และถูกสุขลักษณะ ทำให้ช่วยลดความเสี่ยงของการปนเปื้อน ในเรื่องการปรับปรุงคุณภาพโดยรวมของอาหารสัตว์ การควบคุมคุณภาพที่เพิ่มขึ้น : มาตรการควบคุมคุณภาพที่มีความเข้มงวดเพื่อความปลอดภัย ด้วยวิธีการทำทางเทคโนโลยี สิ่งนี้ช่วยรักษามาตรฐานระดับสูง เพื่อรับรองสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของปศุสัตว์ ในประเทศไทย ซีพีเอฟ เป็นบริษัทที่ผลิตอาหารสัตว์คุณภาพ เปิดดำเนินกิจการมากว่า70ปี เรายึดมั่นในเรื่องคุณภาพดี สม่ำเสมอ ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์จึงเป็นที่ยอมรับ และได้รับความเชื่อมั่น จากเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศทั่วโลก เราให้ความสำคัญในการคิดค้นนวัตกรรมที่ทันสมัยในการผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีในด้านโภชนศาสตร์สัตว์ ทำให้บริษัทสามารถผลิตอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากลอย่างต่อเนื่อง บนต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ และสามารถจัดจำหน่ายในราคาที่เหมาะสมให้แก่ เกษตรกร และแน่นอน การเลี้ยงสัตว์ให้ประสบความสำเร็จ ความเข้าใจทั้งในแง่ความต้องการโภชนะที่เหมาะสมในแต่ละชนิดสัตว์ ยังต้องผสมผสานกับการดูแลเอาใจสัตว์ตลอดระยะเวลาการเลี้ยง เราจึงมีการพัฒนาการบริการ เพื่อสนับสนุนเพื่อสร้างความสำเร็จธุรกิจฟาร์มอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องวิชาการจากทีมนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ตลอดจนการนำเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาปรับใช้อย่างต่อเนื่อง และครั้งนี้ขอแนะนำบริการอื่นๆของเราที่จะช่วยให้เกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ ได้รับความสะดวก ประหยัด คุ้มค่ามากขึ้นด้วยเว็บไซต์สั่งซื้ออาหารสัตว์ออนไลน์ เพิ่มเติมได้ที่นี่  https://cpffeedsolution.com/cpffeed-smart-merchant/ สำหรับนักธุรกิจฟาร์มขนาดกลาง ใหญ่ ที่สนใจเรามีผลิตภัณฑ์และการบริการ ที่สามารถช่วยแก้ปัญหา และสนับสนุนการเติบโตธุรกิจฟาร์ม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ http://www.cpffarmsolutions.com

คุณภาพอาหารสัตว์ที่ดี ปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีอาหารสัตว์ที่ทันสมัย Read More »

true digital cow ear tag

True digital cow ear tag แท็กติดหูวัวอัจฉริยะ เช็คระยะสัดแม่นยำในการผสมเทียมวัว เช็คสุขภาพวัวป่วย

CPF ผนึกกำลัง ทรู และ AllFlex เปิดตัวโซลูชันติดตามพฤติกรรมปศุสัตว์ ตรวจสัดแม่นยำ เช็คระยะสัด ยกระดับการจัดการฟาร์มโคครั้งแรกในไทย   คุณพูนศักดิ์ ทองพิทักษ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารกิจการอาหารโค ธุรกิจอาหารสัตว์บก ซีพีเอฟ พร้อมด้วย คุณเอกราช ปัญจวีณิน กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจไอโอทีและดิจิทัลโซลูชัน ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป และ มร.เยรุน แวน เดอ เวน กรรมการผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ AllFlex (ออลเฟล็กซ์) ผู้นำนวัตกรรมด้านปศุสัตว์ระดับโลก ด้าน Cow Monitoring ร่วมแถลงข่าว เปิดตัวโซลูชันติดตามพฤติกรรมปศุสัตว์ครั้งแรกในไทย นำนวัตกรรมชั้นนำของโลก แท็กติดหูวัวอัจฉริยะ มาช่วยแจ้งเตือน และ คำนวณช่วงเวลาการเป็นสัดของโค เพื่อความแม่นยำในการผสมพันธุ์ รวมถึงปัญหาด้านสุขภาพ ยกระดับมาตรฐานการปศุสัตว์และกระบวนการผลิตของไทย และเป็นการสร้างโอกาสในการขยายฟาร์ม ปัจจุบัน ซีพีเอฟ ทดลองใช้ระบบนี้ดังกล่าว ที่ฟาร์มวังม่วง ซึ่งเป็นฟาร์มในเครือซีพีและศูนย์เรียนรู้ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้บริการแก่เกษตรกรลูกค้าอาหารโคของบริษัทฯ ชมคลิป https://www.facebook.com/cattlefeedcpfth/videos/2459066121074446/ เสียงตอบรับจากผู้ใช้จริง  คุณ วราภรณ์ เกนขุนทด  เจ้าของ วราภรณ์ฟาร์ม อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี   >>>ชมคลิป True digital cow ear tag แท็กติดหูวัวอัจฉริยะ เช็คระยะสัด ทรูดิจิตอลคาวออกแบบมาเพื่อเกษตรกรโคนมและโคเนื้อในประเทศไทยโดยเฉพาะเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงดูและยกระดับภาคอุตสาหกรรมโคของเรานั้นเองให้ก้าวไปสู่ยุค 4.0 โดยหลักๆจะเป็นการนำเซ็นเซอร์นำอุปกรณ์ไปติดที่หูวัวเพื่อที่จะจับพฤติกรรมของวัว หลักการทั่วไปคือติดเซ็นเซอร์เพื่อให้เซ็นเซอร์จับพฤติกรรม การเคลื่อนไหว การเดิน กากนอน การกิน จำนวนรอบการเคี้ยวเอื้องต่อวัน แล้วนำทั้งหมดนี้มาประมวลผลเพื่อแจ้งเตือนเกษตรกร ถามว่าทำไมจะต้องดูสิ่งเหล่านี้ เกษตรกรโคนมสิ่งที่จะได้เป็นรายได้ก็คือ น้ำนม และลูกวัวที่ถูก เราจึงต้องการให้ได้สิ่งที่ดีมากที่สุดซึ่งการจะทำสิ่งนี้ได้จะต้องแปลว่าเข้าต้องผสมพันธุ์วัวให้ได้ดีที่สุดและจะต้องดูแลวัวให้มีสุขภาพที่แข็งแรงแต่การจะทำสิ่งนี้ได้เป็นสิ่งที่ยากมากเพราะว่าโดยธรรมชาติของวัวรอบการผสมพันธุ์จะค่อนข้างสั้น ถ้าพลาดไปหมายความว่าก็จะสูญเสียรายได้และค่าใช้จ่ายนอกจากนั้นถ้าเรามีวัวที่เยอะขึ้นมันก็จะดูยากขึ้น บางครั้งวัวมีอาการป่วยก็จะไม่ค่อยแสดงอาการและจะดูยากขึ้น ทำให้เกษตรกรในฟาร์มต้องใช้เวลาอยู่ในฟาร์มเยอะจนไม่มีเวลาออกไปไหน เทคโนโลยีนี้จึงเข้ามาช่วยได้ เจ้าตัวทรูดิจิตอลคาว จะเป้นตัวนำเซ็นเซอร์เข้ามาจับพฤติกรรมของวัวแล้วเอาทั้งหมดมาประมวลผลแล้วแจ้งเกษตรกรได้ว่าเมื่อไหร่ที่วัวของเค้าเป็นสัดอยู่ เมื่อไหร่ที่วัวป่วย สามารถเข้าไปดูได้โดยผ่านแอพพิเคชั่น ซึ่งสามารถดูผ่านเว็ปไซต์ก็ได้หรือระบบมือถือก็ได้เรียกว่าง่ายสำหรับทุกๆคน ทุกคนสามารถเข้าถึงได้หมด ซึ่งถ้านำตัว ทรูดิจิตอลคาว มาใช้แล้ว เกษตรกรจะเห็นผลผลิตที่ดีขึ้นโดยทั่วไปน้ำนมดีขึ้นแน่นอน วัวป่วยน้อยลงและลดการสูญเสีย ขายน้ำนมได้มากขึ้น และที่สำคัญที่สุดเกษตรกรสามารถมีเวลาออกไปผักผ่อนหรือไปไหนต่อไหนได้มากขึ้นเพราะสามารถดูแลฟาร์มจากที่ไหนก็ได้ ทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราภูมิใจนำเสนอเพื่อนำมาช่วยยกระดับเกษตรกรในภาคการเลี้ยงโคนมและโคเนื้อของประเทศไทย รูปแบบในการทำงาน ต้องมีกล่องรับสัญญาณ ตัวรับข้อมูลจาก ทรูดิจิตอลคาวส่งไปยังคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน รัศมีที่รับข้อมูลประมาณ 500 เมตร และจะต้องใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ประโยชน์ที่ได้รับ ลดวันท้องว่าง เพิ่มรายได้จากการรีดนมที่ผสมติดเร็วขึ้น ตรวจสัดแม่นยำ ได้น้ำนมส่วนเพิ่มจากการไม่ต้องรอรีดจนแห้ง สามารถนำลูกวัวไปจำหน่าย ลดผลกระทบจากการป่วย ลดความเสียหายจากผลผลิตที่ลดลง ลดการเสียหายจากการที่วัวล้ม ลดภาระในการเฝ้าระวัง ไม่ต้องคอยเฝ้าดูที่หน้าฟาร์มตลอดเวลาสามารถบริหารจัดการได้ผ่านระบบ ทรู ดิจทัล คาว (True Digital Cow Ear Tag) สามารถเข้ามาช่วยแก้ปํญหาต่างๆได้ เพราะสามารถ วัดพฤติกรรมการเคลื่อนไหว การกิน และการเคี้ยวเอื้องของวัว (ทั้งวัวนมและวัวเนื้อ) เพื่อนำมาวิเคราะห์และช่วยในการบริหารจัดการ แจ้งเตือนเมื่อวัวมีอาการเป็นสัดและถึงรอบของการผสมพันธุ์ แจ้งเตือนระยะเวลาที่เหมาะสมของการผสมพันธุ์ แจ้งเตือนเมื่อวัวมีอาการป่วย มีระบบการบันทึกติดตามประสิทธิภาพการผสมพันธุ์วัว ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงดูวัวทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นได้ โปรโมชั่นพร้อมแพ็คเกจ สนใจสามารถติต่อสอบถามได้ที่  : https://cpffeedsolution.com/true-digital-cow/

True digital cow ear tag แท็กติดหูวัวอัจฉริยะ เช็คระยะสัดแม่นยำในการผสมเทียมวัว เช็คสุขภาพวัวป่วย Read More »

ซีพีเอฟ จับมือเบอร์ 1 ด้านน้ำเชื้อโคและเทคโนโลยีตรวจจับสัดแม่นยำ มุ่งพัฒนาปรับปรุงการเลี้ยงโคไทยให้เป็นไปอย่างก้าวกระโดด

   นายพูนศักดิ์ ทองพิทักษ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารกิจการอาหารโค ธุรกิจอาหารสัตว์บก ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟในฐานะที่เป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์ของโลก จับมือกับองค์กรเบอร์ 1 ของโลกด้านน้ำเชื้อโค อย่าง World Wide Sires หรือ WWS และผู้นำด้านเทคโนโลยีของไทยอย่าง ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ที่ได้นำเทคโนโลยีการจับสัดดิจิตัล ของ Allflex จะช่วยให้เราข้ามผ่านขีดจำกัดต่างๆ ของอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนม ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการเลี้ยงสัตว์ ประกอบด้วย อาหารดี สายพันธุ์ดี การจัดการดี รวมทั้งการนำเทคโนโลยีทันสมัย และนวัตกรรมระดับโลก ทั้งน้ำเชื้อคุณภาพจาก WWS และเทคโนโลยีจับสัดจากทรูดิจิตัลกรุ๊ป มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเลี้ยงโค ในการแจ้งเตือนภาวะการเป็นสัด คำนวณช่วงเวลาการผสมติด รวมทั้งการติดตามปัญหาด้านสุขภาพของโค    จากการตรวจวัดพฤติกรรมและความเป็นอยู่ของโค ช่วยลดเวลาในการบริการจัดการฟาร์ม ช่วยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และช่วยให้เกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ที่สนใจทำฟาร์มโคนม มีตัวช่วยมากขึ้น ขยายฟาร์มได้อย่างรวดเร็ว มีเวลาเพื่อไปบริหารจัดการงานในส่วนอื่นๆ ได้มากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มการให้บริการในรูปแบบสมาชิก เป็นครั้งแรก เปิดโอกาสให้เกษตรกรไทยเข้าถึงนวัตกรรมระดับโลกที่เป็นประโยชน์ปัจจุบันเรากำลังทดลองระบบนี้ที่ฟาร์มวังม่วง ซึ่งเป็นฟาร์มในเครือซีพีเอฟ และเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้สู่เกษตรกรลูกค้าอาหารโคของเราต่อไป” นายพูนศักดิ์ กล่าว    นายสก๊อต รูบี้ (Mr. Scott Ruby) รองกรรมการผู้จัดการด้านขายและการตลาด World Wide Sires (WWS) บริษัทน้ำเชื้อระดับโลก กล่าวว่า พร้อมจะนำความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ มอบให้เกษตรกรโคไทย และร่วมมือกับ CPF ซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่มีความพร้อมทั้งบุคลากร ความรู้ความชำนาญ และยังใกล้ชิดกับเกษตรกรโค โดยมีความเป้าหมายที่สอดคล้องกัน คือการส่งมอบความสำเร็จที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกร     นายอริญชย์ พฤกษานุศักดิ์ ธุรกิจไอโอทีและดิจิทัลโซลูชัน บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ทรู ผนึกกำลังพันธมิตรกับ AllFlex (ออลเฟล็กซ์) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาดิจิทัลโซลูชั่นด้านการเกษตรที่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการฟาร์มปศุสัตว์ในหลายประเทศทั่วโลก เปิดตัวโซลูชั่นติดตามพฤติกรรมปศุสัตว์ครั้งแรกในประเทศไทยสำหรับเกษตรกรและผู้ทำฟาร์มโค โดยสามารถติดตามสุขภาพโคและปศุสัตว์ ตรวจสอบและแสดงผลสุขภาพด้านต่างๆ ของโค อาทิ รอบการผสมพันธุ์ รูปแบบการเคี้ยว อารมณ์ของวัว เป็นต้น    ขณะเดียวกัน ยังร่วมมือกับ ซีพีเอฟ นำร่องการใช้งานโซลูชั่นดังกล่าว เพื่อเป็นต้นแบบให้เกษตรกรได้ศึกษาและนำไปใช้ในฟาร์มโคทั่วประเทศ ช่วยให้เจ้าของฟาร์มสามารถวางแผนกระบวนการผลิตได้อย่างแม่นยํา เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตนมโคให้มีมาตรฐานมากขึ้นสำหรับโซลูชันติดตามพฤติกรรมปศุสัตว์ เป็นหนึ่งในนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมการเกษตร (Agriculture) ซึ่ง ซีพีเอฟ และทรูดิจิตัล กรุ๊ป ที่ได้ร่วมกันพัฒนาการให้บริการในรูปแบบสมาชิก (Subscription Model) เป็นรายแรกของไทย เพื่อช่วยให้เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพฟาร์ม เพิ่มผลผลิต และลดต้นทุน ทั้งยังสามารถแก้ไขปัญหาของเกษตรกรไทยได้อย่างตรงจุด เพื่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมฟาร์มโคของประเทศไทยในระยะยาว   นายเอเนอร์ ยาคอบบิ (Mr.Aner Yacobi) ผู้จัดการพื้นที่เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท แอนเทลลิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ออลเฟล็กซ์) กล่าวว่า บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับ ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ซึ่งมีบริการด้านไอโอทีและดิจิทัลโซลูชันที่ครบวงจร นำดิจิทัลโซลูชันด้านการบริหารจัดการปศุสัตว์ เป็นกุญแจสำคัญช่วยตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรไทย และความท้าทายที่เกษตรกรเผชิญอยู่ในปัจจุบัน. รายการแนะนำ

ซีพีเอฟ จับมือเบอร์ 1 ด้านน้ำเชื้อโคและเทคโนโลยีตรวจจับสัดแม่นยำ มุ่งพัฒนาปรับปรุงการเลี้ยงโคไทยให้เป็นไปอย่างก้าวกระโดด Read More »

CPF ผนึกกำลัง ทรู และ AllFlex

CPF ผนึกกำลัง ทรู และ AllFlex เปิดตัวโซลูชันติดตามพฤติกรรมปศุสัตว์ ยกระดับการจัดการฟาร์มโคครั้งแรกในไทย    คุณพูนศักดิ์ ทองพิทักษ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารกิจการอาหารโค ธุรกิจอาหารสัตว์บก ซีพีเอฟ พร้อมด้วย คุณเอกราช ปัญจวีณิน กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจไอโอทีและดิจิทัลโซลูชัน ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป และ มร.เยรุน แวน เดอ เวน กรรมการผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ AllFlex (ออลเฟล็กซ์) ผู้นำนวัตกรรมด้านปศุสัตว์ระดับโลก ด้าน Cow Monitoring ร่วมแถลงข่าว เปิดตัวโซลูชันติดตามพฤติกรรมปศุสัตว์ครั้งแรกในไทย ณ ชั้น 3 Glasshouse ทรูดิจิตัล ปาร์ค สุขุมวิท 101 นำนวัตกรรมชั้นนำของโลกมาช่วยแจ้งเตือน และ คำนวณช่วงเวลาการเป็นสัดของโค เพื่อความแม่นยำในการผสมพันธุ์ รวมถึงปัญหาด้านสุขภาพ ยกระดับมาตรฐานการปศุสัตว์และกระบวนการผลิตของไทย และเป็นการสร้างโอกาสในการขยายฟาร์ม โดยมี คุณวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ให้เกียรติร่วมงานแถลงข่าวด้วย    ปัจจุบัน ซีพีเอฟ ทดลองใช้ระบบนี้ดังกล่าว ที่ฟาร์มวังม่วง ซึ่งเป็นฟาร์มในเครือซีพีและศูนย์เรียนรู้ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้บริการแก่เกษตรกรลูกค้าอาหารโคของบริษัทฯ ต่อไป สนใจผลิตภัณฑ์ ทรู ดิจิตอล คาว ไปยังหน้า ลงทะเบียนสั่งซื้อ

CPF ผนึกกำลัง ทรู และ AllFlex Read More »

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ. (เรียนรู้เพิ่มเติม)