Logo-CPF-small-65png

บทความ

มาตรการป้องกันโรคควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร (ASF)

มาตราการป้องกันและควบคุมโรค อหิวาต์แอฟริกันในสุกร (ASF) ทางทีมงานได้รวบรวมคู่มือและมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกัน ( ASF ) สำหรับลูกค้าอาหารสัตว์ เพื่อเผยแพร่และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ให้ง่ายขึ้น ภายในการเข้าถึงเพียงช่องทางเดียว สามารถกดเพื่ออ่านข้อมูลแนวทางการป้องกันโรค ได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถที่จะดาวน์โหลดเอกสารเหล่านี้เก็บไว้ หรือส่งต่อให้กับคนในครอบครัวเพื่อรู้วิธีการป้องกันที่ถูกต้องจากผู้ชำนาญการของทางภาครัฐ และภาคเอกชน ข้อมูลเหล่านี้แผยแพร่ฟรี ห้ามใช้เพื่อการค้าใดใดทั้งสิ้น ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลที่นี่ * ที่มาทีมสัตวแพทย์บริการวิชาการ สายธุรกิจสุกรซีพีเอฟ

คู่มือการเลี้ยงสัตว์

คู่มือการเลี้ยงสัตว์

คู่มือการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ทางทีมงานได้รวบรวมคู่มือการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจที่นิยมในปัจจุบัน เพื่อเผยแพร่และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ให้ง่ายขึ้น ภายในการเข้าถึงเพียงช่องทางเดียว สามารถกดเพื่ออ่านข้อมูลการเลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถที่จะดาวน์โหลดเอกสารเหล่านี้เก็บไว้ หรือส่งต่อให้กับคนในครอบครัวเพื่อรู้วิธีการจัดการ ด้านพันธุ์สัตว์ ด้านอาหาร และการจัดการฟาร์มที่ถูกต้องจากผู้ชำนาญการของทางภาครัฐ และภาคเอกชน ให้เกษตรกรผู้สนใจเริ่มต้นได้อย่างถูกต้อง หรือเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเหล่านี้ให้ดียิ่งขึ้น ข้อมูลเหล่านี้แผยแพร่ฟรี ห้ามใช้เพื่อการค้าใดใดทั้งสิ้น ดาวน์โหลด Zip File จากเว็บที่มาข้อมูลที่นี่ * ที่มากรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ** ที่มาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (คลิกที่ชื่อเพื่ออ่านและดาวน์โหลด) คู่มือการเลี้ยงไก่ไข่ ซีพี คู่มือการเลี้ยงไก่เนื้อ (รอปรับปรุง) คู่มือการเลี้ยงสุกร 1* คู่มือการเลี้ยงสุกร 2* คู่มือการเลี้ยงสุกรซีพี คู่มือการเลี้ยงเป็ดไข่ ซีพี คู่มือการเลี้ยงกระบือ 1* คู่มือการเลี้ยงกระบือ 2* คู่มือการเลี้ยงกระบือ 3* คู่มือการเลี้ยงโคนม 1* คู่มือการเลี้ยงโคนม 2* คู่มือการเลี้ยงไก่พื้นเมือง 1* คู่มือการเลี้ยงไก่พื้นเมือง 2* คู่มือการเลี้ยงไก่พื้นเมือง 3* …

คู่มือการเลี้ยงสัตว์ Read More »

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ. (เรียนรู้เพิ่มเติม)