Logo-CPF-small-65png

ฟาร์มหมู ซีพีเอฟ อยู่สบาย สไตล์รีสอร์ท

ฟาร์มหมูซีพีเอฟ อยู่สบาย สไตล์รีสอร์ท ปลอดโรค ปลอดกลิ่น อยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

   ระบบการเลี้ยงหมูสมัยใหม่ของซีพีเอฟ ซึ่งมีแนวคิดการยกรีสอร์ทมาไว้ที่ฟาร์มของบริษัท ด้วยระบบการเลี้ยงที่ทันสมัย การดูแลอย่างใส่ใจ ใกล้ชิด ให้อยู่สบาย มีความสุข และสุขภาพแข็งแรงตลอดช่วงเวลาที่อยู่ในฟาร์ม อีกทั้งยังควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน และผลกระทบต่อชุมชนอีกด้วยค่ะ

   ปลอดเชื้อ ปลอดภัย ตั้งแต่ก้าวแรก
ฟาร์มสุกรทั้งหมดของซีพีเอฟเป็นการเลี้ยงด้วยระบบ Biosecurity ซึ่งเป็นระบบการป้องกันเชื้อโรคตั้งแต่ก่อนเข้าสู่ฟาร์ม เช่น ระบบโรงเรือนปิดที่ทำความเย็นด้วยการระเหยของน้ำ หรือ ระบบ Evaporative Cooling System (EVAP) มีระบบฆ่าเชื้อรถขนส่ง และทุกคนที่เข้า-ออก ฟาร์ม รวมถึงกำหนดจุดส่งมอบสินค้าแยกจากฟาร์ม เป็นต้น นอกจากนี้ ซีพีเอฟยังได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องระบบ Biosecurity ให้กับเกษตรกรในคอนแทรคฟาร์มของบริษัททั่วประเทศครบทุกราย จึงมั่นใจได้ว่าหมูของซีพีเอฟ สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล

     เลี้ยงหมูอย่างใส่ใจ ให้อยู่สบาย
การเลี้ยงหมูของบริษัทจะถูกเลี้ยงดูอย่างดี ในโรงเรือนระบบปิดที่สามารถควบคุมอุณหภูมิ สภาพอากาศ ความชื้น ให้เหมาะสมกับสุกรแต่ละช่วงวัย รวมถึงให้ความสำคัญกับการเลี้ยงดูสัตว์ที่สอดคล้องตามหลักอิสระ 5 ประการ (Five Freedom of Animal Welfare) ช่วยให้หมูมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เครียด ไม่ป่วย อันได้แก่ 1. ปราศจากความหิวและกระหาย 2. ปราศจากความไม่สะดวกสบาย 3. ปราศจากความเจ็บปวด บาดเจ็บ และโรคภัย 4. มีอิสระที่จะแสดงออกทางพฤติกรรมตามธรรมชาติและ 5. ปราศจากความกลัวและความทุกข์ทรมาน เพื่อให้หมูที่เลี้ยงสามารถแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ

     Green Farm อยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน
ซีพีเอฟให้ความสำคัญกับการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ตามมาตรฐานฟาร์มสีเขียว โดยนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการเลี้ยง ตั้งแต่ การเลี้ยงสุกรในโรงเรือนระบบปิด , การใช้ระบบไบโอแก๊ส ช่วยบำบัดของเสียจากการเลี้ยง ที่ถือเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยลดภาวะโลกร้อน อีกทั้งนำมาผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในฟาร์ม , ระบบการฟอกอากาศท้ายโรงเรือน กำจัดกลิ่นและแมลงวันที่จะไปรบกวนชุมชน , การบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมไปถึงการปรับฟาร์มให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม นอกจากนี้ ฟาร์มสุกรของบริษัทยังมีการปันน้ำที่ผ่านการบำบัดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพส่งให้ชุมชนโดยรอบ เพื่อนำไปใช้เพื่อการเกษตร เป็นการบรรเทาผลกระทบจากช่วยชุมชนและเกษตรกรฝ่าวิกฤติภัยแล้ง 

แชร์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ. (เรียนรู้เพิ่มเติม)