Logo-CPF-small-65png

พิธีเปิดการแถลงข่าว ‘รายการ San Nong สร้างสุดยอดผู้ประกอบการทางการเกษตร’ซีซั่น 4 ประเทศไทย

   ศูนย์ภาพยนตร์และโทรทัศน์การเกษตรแห่งประเทศจีน ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีทางปักกิ่ง สถาบันดาวเทียมหูเป่ย สถาบันดาวเทียมเหอหนาน สำนักข่าวเถิงซุ่น โยวคู่และมีกุวิดิโอแชแนล ร่วมกันจัด ‘รายการ San Nong สร้างสุดยอดผู้ประกอบการทางการเกษตรขึ้น โดยมีเครือเจริญโภคภัณฑ์จีน เป็นผู้สนับสนุน ‘โครงการคนเก่งฟื้นฟูชนบท’ มีการถ่ายทำรายการ ภาคการเกษตรชนบทและการส่งเสริมเกษตรกรมุ่งสู่ความมั่งคั่ง

   โดยในปีนี้ ทางประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจัดสร้างโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ครบ 10 ปี ปัจจุบันมีผู้ประกอบการฯในโครงการ San Nong หรือที่เรารู้จักในชื่อย่อของภาคเกษตร แหล่งชนบทและเกษตรกร ออกสู่ตลาดต่างประเทศมากขึ้นโดยได้มีการนำนวัตกรรมการผลิตขั้นสูงของนานาชาติมาใช้ร่วมกับเทคโนโลยีและทุนทรัพย์ของการเกษตรฯจีน เพื่อผลักดันการเกษตรฯจีนให้เกิดความร่วมมือและมีการทำการค้าร่วมกับทั่วโลก

  ทั้งนี้ผู้ประกอบการของธุรกิจอาหารสัตว์บก ได้ถูกคัดเลือกผู้ประกอบการที่โดดเด่นด้านปศุสัตว์ของประเทศไทย เข้าร่วมประกวดในรายการ San Nong สร้างสุดยอดผุ้ประกอบการทางการเกษตร ซีซั่น4 โดยมีลูกค้าจำนวน 4 ฟาร์มได้แก่ ณัฐพงษ์ฟาร์ม ประกอบธุรกิจการเลี้ยงสุกร เชียงใหม่ธนากุล ประกอบธุรกิจการเลี้ยงไก่ไข่ และตัวแทนจำหน่าย อำพันฟาร์ม ประกอบธุรกิจการเลี้ยงโคนม และ เจ้าทุย ประกอบธุรกิจ การเลี้ยงกระบือไทยและเทคโนโลยี NFT เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนด้านการเกษตร และสร้างความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศ

แชร์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ. (เรียนรู้เพิ่มเติม)