Logo-CPF-small-65png

โครงการเลี้ยงสุกรขุนประกันตลาด ขนาดฟาร์ม 3,000 ตัวขึ้นไป

สุกรคุณภาพ!! ส่งตรงสู่โรงเชือดมาตรฐานดูแลโดยทีมงานมืออาชีพตลอดการเลี้ยง ขนาดฟาร์มสุกรขุน 3,000 ตัวขึ้นไป

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

1. เกษตรกร ฟาร์ม หรือ นักลงทุนเลี้ยงสุกรขุน 3,000 ตัวขึ้นไป (พิจารณาหน้างานอีกครั้ง) โดยเลี้ยงแบบระบบเข้าหมด – ออกหมด(All in – All out)
2.มีมาตรฐาน GFM เป็นอย่างน้อย (หากมี GAP รับซื้อ + 1 บ./กก. ปลอด FMD รับซื้อ + 1 บ./กก.) จากราคาประกาศ
3.เกษตรกร ฟาร์ม หรือนักลงทุน ได้รับสิทธิ์การซื้ออาหาร และลูกสุกร โดยตรงกับ บมจ.ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
4.รับซื้อสุกรขุนกลับโดยส่งตรงเข้าโรงเชือดมาตรฐานที่ในโครงการ 100% ตามราคาประกาศ
5.จัดเก็บข้อมูล บันทึกประสิทธิภาพระหว่างการเลี้ยงจนถึงปิดชุด
6.ในกรณีสุกรเสียหาย ในระหว่างการเลี้ยง เกษตรกร ฟาร์ม หรือนักลงทุน  จะเป็นผู้รับผิดชอบ
7.พนักงานส่งเสริมบริการเข้าติดตามการเลี้ยงให้คำแนะนำกับเกษตรกร และฟาร์มสุกรขุนในโครงการต่อเนื่อง
8.การใช้ยา การทำวัคซีน ต้องได้รับคำแนะนำจากทีมสัตวแพทย์ หรือ นักวิชาการของ โครงการเท่านั้น

เงื่อนไขการจับสุกรขุน

1. เจาะเลือดก่อนจับ 7 วัน (กรณีทำใบเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัด)
2. งดอาหารก่อนจับ 12 ชม. เกษตรกรเตรียมที่ชั่งขายหมู โดยใช้น้ำหนักหน้าเล้า (กรณีไม่อดอาหาร น้ำหนักปลายทางสูญเสียไม่เกิน 1 กก.ที่ระยะทางขนส่งไม่เกิน 150 กม.ระยะทางที่เพิ่มขึ้นทุก 50 กม.น้ำหนักสูญเสียเพิ่มขึ้นไม่เกิน 0.5 กก.
3. มาตรฐานฟาร์ม GFM เป็นอย่างน้อย (หากมี GAP รับซื้อ + 1 บ./กก. ปลอด FMD รับซื้อ + 1บ./กก.) จากราคาประกาศ
– สุกรที่มีน้ำหนักเฉลี่ย 131 กิโลกรัม รับซื้อในราคาประกาศสัปดาห์ (ราคาพระ) นั้นๆ
– สุกรที่มีน้ำหนักเฉลี่ย 121-130 กิโลกรัม รับซื้อในราคาประกาศสัปดาห์ (ราคาพระ) นั้นๆ
– สุกรที่มีน้ำหนักเฉลี่ย 101-120 กิโลกรัมขึ้นไป รับซื้อในราคาประกาศสัปดาห์ (ราคาพระ) นั้นๆ
– สุกรที่มีน้ำหนักเฉลี่ย 90-100 กิโลกรัม รับซื้อในราคา – 5บาท/กิโลกรัม จากราคาประกาศ
– สุกรที่มีน้ำหนักเฉลี่ย 60-89 กิโลกรัม รับซื้อในราคา – 5บาท/กิโลกรัม จากราคาประกาศ

  • หลังจากขายสุกร โรงเชือดที่ร่วมโครงการจะโอนเงินชำระภายใน 1 วัน

แบบให้ความยินยอม สำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

โดยการคลิก “ยินยอม” ข้าพเจ้า ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตกลงยินยอมให้ บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร1 (“บริษัทฯ”) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ซึ่งประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล เพศ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และ/หรืออีเมล รวมถึง หมายเลขสมาชิก จำนวนยอดซื้อขายสินค้าและบริการ (ในกรณีที่ท่านได้รับพิจารณาให้เป็นผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว) เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดต่าง ๆ เช่น เพื่อการสำรวจพฤติกรรมการอุปโภคบริโภคของข้าพเจ้าสำหรับการพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทฯ และเพื่อการวิเคราะห์และจัดทำโฆษณาสำหรับการโปรโมทสินค้าและบริการของบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อดำเนินการอื่น ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว ข้าพเจ้าทราบและเข้าใจดีว่า ข้าพเจ้าสามารถถอนความยินยอมข้างต้นได้ทุกเมื่อ และการถอนความยินยอมดังกล่าวจะไม่กระทบซึ่งสิทธิของบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ตามฐานทางกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

หลังจากได้รับข้อมูลแล้วเจ้าหน้าที่จะรีบติดต่อกลับตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้​. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แชร์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ. (เรียนรู้เพิ่มเติม)