Logo-CPF-small-65png

เอราวัณ ซี5 และ เซฟฟีด 7705

อาหารไก่พื้นเมือง

ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์คุณภาพ 

จากซีพีเอฟ

วันนี้ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายอาหารสัตว์ทั่วประเทศ

เอราวัณ ซี5 เซฟฟีด 7705

คืออาหารสำหรับไก่พื้นเมือง อายุ 3 สัปดาห์ ถึงขาย สามารถใช้เลี้ยงไก่สวยงาม เช่น ไก่แจ้ หรือไก่แฟนซีต่าง ๆ ออกแบบให้เป็นอาหารไก่พื้นเมืองที่มีความสะดวกในการจัดการ ด้วยโภชนะครบถ้วน ที่สร้างความพร้อม ทั้งด้านร่างกาย และด้านสุขภาพ เอราวัณ ซี 5 อุดมไปด้วยสารอาหาร วิตามิน เกลือแร่ครบถ้วน ตรงตามโภชนะที่ไก่ต้องการ ช่วยปรับโครงสร้างร่างกาย และพัฒนากล้ามเนื้อ รองรับต่อการเจริญเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ ข้อควรระวัง ต้องรักษาสภาพแวดล้อมในพื้นที่การเลี้ยง ให้พื้นแห้ง สะอาด ตลอดอายุการเลี้ยง เพื่อลดปัญหาโรคบิดในไก่

วิธีการให้อาหาร ซี5 7705

สามารถเริ่มให้อาหารเอราวัณ ซี 5 กับไก่พื้นเมือง ได้ตั้งแต่ 3 สัปดาห์ จนถึงขาย เบ็ดเสร็จ สะดวกใช้ด้วยอาหารสูตรเดียว โดยสามารถให้ไก่กินได้เต็มที่ตามความต้องการ ควรแบ่งมื้ออาหารออกเป็น 2 ครั้งต่อวัน เพื่อกระตุ้นการกินได้ของไก่ และเพื่อให้อาหารมีความสดใหม่เสมอ ควรมีน้ำสะอาดที่พอเพียง และตลอดเวลา ข้อควรระวัง ต้องรักษาสภาพแวดล้อมในพื้นที่การเลี้ยง ให้พื้นแห้ง สะอาด ตลอดอายุการเลี้ยง เพื่อลดปัญหาโรคบิดในไก่

ซี5 7705 กินดี

คัดสรรวัตถุดิบดีมีคุณภาพ ผ่านกระบวนการผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐานสากล เพื่อให้อาหารมีความสะอาด ปลอดภัย ซี 5 มีกายภาพของเนื้ออาหารเป็นเกล็ดเม็ดบี้ ผสมชิ้นข้าวโพดบดหยาบ ขนาดชิ้นที่เหมาะสมต่อการกินได้ของไก่ ทำให้มีความน่ากิน กลิ่นหอม ช่วยให้ไก่กินอร่อย ย่อยง่าย ได้โภชนะเต็มคำ มั่นใจได้ในคุณภาพที่สม่ำเสมอ

ซี5 7705 โตไว

ซี 5 อุดมด้วยสารอาหาร วิตามิน เกลือแร่ครบถ้วน ตรงตามโภชนะที่ไก่ต้องการ ช่วยปรับโครงสร้างร่างกาย และพัฒนากล้ามเนื้อ รองรับต่อการเจริญเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ

ซี5 7705 แข็งแรง

ซี 5 กระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกัน ลดปัญหาสุขภาพ ช่วยให้ไก่เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพิ่มความแข็งแรง ทำให้การจัดการการเลี้ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อที่
ร้านตัวแทนจำหน่าย
อาหารสัตว์บกซีพีเอฟ
ทั่วประเทศ

เสียงตอบรับจากผู้ใช้จริง

สนใจผลิตภัณฑ์ลงทะเบียนที่นี่!

แบบให้ความยินยอม สำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

โดยการคลิก “ยินยอม” ข้าพเจ้า ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตกลงยินยอมให้ บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร1 (“บริษัทฯ”) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ซึ่งประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล เพศ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และ/หรืออีเมล รวมถึง หมายเลขสมาชิก จำนวนยอดซื้อขายสินค้าและบริการ (ในกรณีที่ท่านได้รับพิจารณาให้เป็นผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว) เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดต่าง ๆ เช่น เพื่อการสำรวจพฤติกรรมการอุปโภคบริโภคของข้าพเจ้าสำหรับการพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทฯ และเพื่อการวิเคราะห์และจัดทำโฆษณาสำหรับการโปรโมทสินค้าและบริการของบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อดำเนินการอื่น ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว ข้าพเจ้าทราบและเข้าใจดีว่า ข้าพเจ้าสามารถถอนความยินยอมข้างต้นได้ทุกเมื่อ และการถอนความยินยอมดังกล่าวจะไม่กระทบซึ่งสิทธิของบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ตามฐานทางกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
1 บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร หมายถึง นิติบุคคลหนึ่งนิติบุคคลใดหรือหลายนิติบุคคลดังต่อไปนี้ (1) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (2) บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (3) บริษัท ซี.พี. เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด (4) บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด (5) บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด (6) บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด (7) บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด (8) บริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ จำกัด (9) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็ท ฟู้ด จำกัด (10) บริษัท ซีพีเอฟ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด (11) บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) (12) บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จำกัด และ/หรือ (13) บริษัทย่อยของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
แชร์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ. (เรียนรู้เพิ่มเติม)