Logo-CPF-small-65png

เอราวัณ จี1 จี5 อาหารจิ้งหรีดคุณภาพ

เหมาะสมสำหรับจิ้งหรีด สายพันธุ์ทองดำ ทองแดง และทองแดงลาย

อาหารจิ้งหรีดชนิดผง มีโปรตีนใช้ได้สูง ลดความเสี่ยงจากเชื้อโรค เหมาะสำหรับจิ้งหรีดทุกวัย ตั้งแต่ระยะแรกเกิดจนถึงขาย มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักดี จิ้งหรีดมีขนาดตัวสม่ำเสมอและสูญเสียต่ำ เหมาะสำหรับฟาร์มเลี้ยงขายในประเทศและส่งอก 

อาหารคุณภาพ มาตรฐานสูง โดย ดร.ณรงค์ชัย เหล่าศิริไพศาล นักวิชาการอาวุโส สำนักวิชาการอาหารสัตว์ ซีพีเอฟ

สนใจผลิตภัณฑ์โทร 089-6978941 คุณสันติ หรือกรอกข้อมูลให้เราติดต่อกลับด้านล่างนะครับ

เสียงตอบรับจากผู้ใช้จริง

สนใจสินค้าติดต่อเราได้ที่นี่!

โดยการคลิก “ยินยอม” ข้าพเจ้า ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตกลงยินยอมให้ บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร (“บริษัทฯ”) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ซึ่งประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล เพศ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ จำนวนยอดซื้อขายสินค้าและบริการ หมายเลขรหัสสมาชิก และ/หรืออีเมล (ถ้ามี) เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดต่าง ๆ เช่น เพื่อการสำรวจพฤติกรรมการอุปโภคบริโภคของข้าพเจ้าสำหรับการพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทฯ และเพื่อการวิเคราะห์และจัดทำโฆษณาสำหรับการโปรโมทสินค้าและบริการของบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อดำเนินการอื่น ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว

ข้าพเจ้าทราบและเข้าใจดีว่า ข้าพเจ้าสามารถถอนความยินยอมข้างต้นได้ทุกเมื่อ และการถอนความยินยอมดังกล่าวจะไม่กระทบซึ่งสิทธิของบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ตามฐานทางกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

หลังจากได้รับข้อมูลแล้วเจ้าหน้าที่จะรีบติดต่อกลับ
ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้

แชร์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ. (เรียนรู้เพิ่มเติม)