Logo-CPF-small-65png

อาหารไก่ไข่ ไฮโปรไวท์ 524 NA

     คืออาหารสำหรับไก่ไข่ อายุระหว่าง 20-35 สัปดาห์ เพื่อช่วยเรื่องการให้ไข่ ช่วยให้ไก่ไข่ ของเราได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนพอดี ตามหลักโภชนศาสตร์ แม่นยำ ” ไม่เหลือ ไม่ขาด ไม่เกิน ” ให้ไข่คุณภาพ และปลอดภัยกับผู้บริโภค  

แก้ปัญหาเรื่อง อาหารไก่ไข่

  • ปัญหาด้านต้นทุน อาหารไก่ไข่เป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญที่สุดในการเลี้ยงไก่ไข่ ต้นทุนอาหารคิดเป็นประมาณ 70-80% ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด เกษตรกรจึงต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านอาหารให้มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต

  • ปัญหาด้านคุณภาพอาหาร อาหารไก่ไข่ที่ดีต้องมีคุณภาพและมาตรฐาน ตรงตามความต้องการของไก่ไข่ในแต่ละช่วงอายุ เกษตรกรควรเลือกซื้ออาหารไก่ไข่จากผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือ และมีการตรวจสอบคุณภาพอาหารอย่างสม่ำเสมอ

  • ปัญหาด้านการจัดการอาหาร การจัดการอาหารไก่ไข่ที่ดีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้อาหารและลดการสูญเสียอาหาร เกษตรกรควรจัดเตรียมพื้นที่ให้อาหารและน้ำอย่างเหมาะสม ตรวจสอบปริมาณอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการของไก่ไข่ และเก็บรักษาอาหารให้สะอาดและปลอดภัย

  • ปัญหาด้านสุขภาพไก่ อาหารไก่ไข่ที่มีคุณภาพต่ำหรือมีเชื้อโรคปนเปื้อน อาจทำให้ไก่ป่วยได้ เกษตรกรควรเลือกซื้ออาหารไก่ไข่จากผู้ผลิตที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และมีการตรวจสอบคุณภาพอาหารอย่างสม่ำเสมอ

แล้ว อาหารไก่ไข่ ไฮโปรไวท์ 524NA ดีกับไก่ไข่ยังไง

ใช้หลักการโภชนะศาสตร์ แม่นนำ ปรับสมดุลของกรดอะมิโน ลดโปรตีนส่วนเกินแต่ยังคงความครบถ้วนตามที่แม่ไก่ต้องการ ตามหลักการ “ไม่เหลือ ไม่ขาด ไม่เกิน”

ไข่ดี ไข่ดก ไข่ทน คุณภาพไข่ตรงปก ที่ตลาดต้องการ

เปลือกแข็ง สีเข้มสวยสม่ำเสมอ

ไข่ขาวข้นใส นูนสวย ไข่แดงเข้ม สีสวย

มูลไก่แห้ง ตั้งเป็นก้อน กลิ่นไม่แรง

วิธีการใช้อาหารไก่ไข่ ไฮโปรไวท์524NA

*กรณีผู้สนใจสมัครโครงการ ไม่ได้อยู่ในเขตการรับสมัคร เราขออนุญาตเก็บข้อมูลของท่านไว้ เมื่อโครงการในพื้นที่ดังกล่าวเปิด เราจะติดต่อกลับไปให้เร็วที่สุด*

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แชร์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ. (เรียนรู้เพิ่มเติม)