Logo-CPF-small-65png

CP Beef Lac

อาหารลูกโคเนื้อ
สำหรับลูกโคแรกเกิด

อาหารที่คุณเลือก เสริมโภชนาการให้กับลูกโคเนื้อ

เพราะอาหารที่ลูกโคได้กินคือส่วนสำคัญของการพัฒนาการทั้งด้านสุขภาพ และระบบภูมิคุ้มกัน

“ อาหารรูปแบบเกรนมิกซ์ ”

ถูกคิดค้นและพัฒนามาสำหรับลูกโคโดยเฉพาะ คุณค่าทางอาหารครบถ้วน อุดมไปด้วยวิตามิน แร่ธาตุ และโปรตีนสูง ซึ่งเป็นสารอาหารต่อลูกโค แรกเกิดจนถึง อายุ 3 เดือนต้องการ

เพื่อการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เราคัดสรรวัตถุดิบที่อุดมคุณค่า ด้วยส่วนประกอบจากธัญพืชธรรมชาติ และเสริมด้วยพรีไบโอติค ลดปัญหาท้องเสีย เพื่อลูกโคโดยเฉพาะ

ปัจจัยความสำเร็จกับการจัดการแม่โคเนื้อสู่เป้าหมาย “ลูกโค 1 ตัว ต่อแม่ ต่อปี"

"แม่สมบูรณ์ ลูกสมบูรณ์" การจัดการแม่โคเนื้อที่ดี ต้องเริ่มจากความสมบูรณ์พันธุ์ เพื่อส่งต่อไปยังลูกโค แต่หากต้องการมีรอบการผลิตเร็วขึ้น "1 ตัว/แม่/ปี" แม่โคจะต้องแข็งแรง ไม่โทรมหลังคลอด ฉะนั้นต้องดูแลแม่โคอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพัฒนาการของลูกโคด้วยหาคำตอบจากปัญหาผสมติดช้า กลับสัดช้า ลูกโคไม่แข็งแรง โตช้า และหย่านมช้า ได้ “แม่พันธุ์ กับปัจจัยความสำเร็จ”

น.สพ.วีริศ วุฒิรณฤทธิ์
รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

แนะนำผลิตภัณฑ์
CP Beef Lac

สอบถามราคาและจุดขาย
CP Beef Lac ติอต่อ

คุณอุเทน 081-945-0339

คุณอุเทน 081-945-0339

อีสานบน

คุณบรีส 081-945-0339

อีสานล่าง

คุณเดียว 063-619-1546

คุณชัดเจน 095-169-3947

คุณอุเทน 081-945-0339

คุณกฎ 095-956-4189

นวัตกรรมอาหารสัตว์
สำหรับลูกโคเนื้อแรกเกิด

กรอกข้อมูล
เพื่อให้ทีมขายติดต่อกลับ

แบบให้ความยินยอม สำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

โดยการคลิก “ยินยอม” ข้าพเจ้า ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตกลงยินยอมให้ บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร1 (“บริษัทฯ”) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ซึ่งประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล เพศ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และ/หรืออีเมล รวมถึง หมายเลขสมาชิก จำนวนยอดซื้อขายสินค้าและบริการ (ในกรณีที่ท่านได้รับพิจารณาให้เป็นผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว) เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดต่าง ๆ เช่น เพื่อการสำรวจพฤติกรรมการอุปโภคบริโภคของข้าพเจ้าสำหรับการพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทฯ และเพื่อการวิเคราะห์และจัดทำโฆษณาสำหรับการโปรโมทสินค้าและบริการของบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อดำเนินการอื่น ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว ข้าพเจ้าทราบและเข้าใจดีว่า ข้าพเจ้าสามารถถอนความยินยอมข้างต้นได้ทุกเมื่อ และการถอนความยินยอมดังกล่าวจะไม่กระทบซึ่งสิทธิของบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ตามฐานทางกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 256
1 บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร หมายถึง นิติบุคคลหนึ่งนิติบุคคลใดหรือหลายนิติบุคคลดังต่อไปนี้ (1) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (2) บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (3) บริษัท ซี.พี. เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด (4) บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด (5) บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด (6) บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด (7) บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด (8) บริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ จำกัด (9) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็ท ฟู้ด จำกัด (10) บริษัท ซีพีเอฟ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด (11) บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) (12) บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จำกัด และ/หรือ (13) บริษัทย่อยของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
แชร์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ. (เรียนรู้เพิ่มเติม)