เซ็นเซอร์วัวอัจฉริยะคืออะไร ที่นี่มีคำตอบ!

ปัจจุบันการเลี้ยงโคนั้นมีตัวแปรสำคัญอยู่ 2 อย่างหลักคือเรื่องของการสังเกตอาการติดสัดเพื่อผสมพันธุ์โคและการตรวจอาการป่วยของโค ซึ่งจำเป็นต้องใช้แรงงานและบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการสังเกต ซึ่งก็อาจจะมีความคลาดเคลื่อนได้เนื่องจากหากมีโคอยู่เยอะก็จะสังเกตได้ยาก หรือบางครั้งอาจเกิดในช่วงเวลากลางคืนที่คนกำลังหลับอยู่ จึงทำให้การเลี้ยงไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร ทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบให้เสียโอกาสในการรีดนม ปริมาณน้ำนมลดลง หรือแม้แต่โคเจ็บป่วย และเสียชีวิต

ทรู ดิจทัล คาว (True Digital Cow)

A title

Image Box text

    ติดต่อเรา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เกียวกับ สินค้า