โคนมสนทนา EP:5 ซีพีทรานสิท โปรแกรมอาหารก่อนคลอด ถึงหลังคลอด

ซีพีทรานสิท โปรแกรมอาหารก่อนคลอด ถึงหลังคลอด

“ซีพีทรานสิท”  โปรแกรมอาหารก่อนคลอด ถึงหลังคลอด

หลายๆบ้านคงมีแม่โคเตรียมคลอดหลายตัวแน่นอน ซึ่งช่วงระยะเวลาที่วิกฤตที่สุดสำหรับแม่โคคือ ระยะสามสัปดาห์ก่อนคลอด ระยะสามสัปดาห์หลังคลอด ดังนั้นโคนมสนทนาฉบับนี้จะขอนำพาชาววัวนมทุกท่านมารู้จักกับ ซีพีทรานซิท โปรแกรมการจัดการอาหารช่วงก่อนคลอดถึงหลังคลอด ซึ่งจะส่งผลถึงปริมาณน้ำนมที่จะได้ตลอดระยะการรีดนมในท้องนี้ รวมทั้งช่วยลดปัญหาเรื่องโรคจากระบบเมทาบอลิคหลังคลอดต่างๆ ทั้งโรคจากระบบเผาผลาญในร่างกายที่ไม่สมดุล ตลอดจนกลุ่มโรคติดเชื้อต่างๆ

การให้อาหารช่วง 1 เดือนก่อนคลอด

          ช่วงนี้เป็นระยะวิกฤตสำหรับแม่โค เพราะแม่โคจำเป็นต้องได้รับอาหารข้นและอาหารหยาบคุณภาพดี เพื่อใช้ในการดำรงชีพ พัฒนาและเพิ่มจำนวนเซลล์กลั่นสร้างน้ำนม ผลิตนมน้ำเหลือง เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อการเจริญเติบโตของลูกโคที่อยู่ในท้อง ปรับสมดุลของแบคทีเรียภายในกระเพาะหมักให้เกิดความเหมาะสมเพื่อให้การย่อยและดูดซึมโภชนะไปใช้ประโยชน์เกิดขึ้นสูงสุด

โดยอาหารข้นที่เข้มข้นทั้งโปรตีน และพลังงาน จะต้องมีการปรับเพิ่มปริมาณการให้ทีละนิด และให้อาหารข้นที่ใกล้เคียงสูตรหลังคลอดของฟาร์มมากที่สุด นอกจากนี้อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงถึง คือ วิตามินและแร่ธาตุ วิตามินและแร่ธาตุเหล่านี้มีข้อควรระวังในการให้ คือ ต้องลดปริมาณแคลเซียม โพแทสเซียม และเกลือ(โซเดียมคลอไรด์)ทั้งในแร่ธาตุก้อน และแร่ธาตุชนิดผง เพื่อป้องกันภาวะไข้น้ำนม และภาวะเต้านมบวมน้ำ

อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ 005-DS

อุดมไปด้วยวิตามิน เอ ดี อี และซีลีเนียม ลดการเกิดรกค้างหลังคลอด ลดปัญหามดลูกเข้าอู่ช้า ลดการเกิดมดลูกอักเสบ/เป็นหนอง ลดปัญหาโซมาติกเซลล์สูง นอกจากนี้ยังมี ไนอาซินหรือวิตามินบีสาม ซึ่งช่วยปรับสมดุลของการใช้พลังงานในร่างกาย ลดปัญหาคีโตสิส หรือเบื่ออาหารหลังคลอด   005-DS เพียงวันละครึ่งกิโลกรัมต่อตัวต่อวันช่วงก่อนคลอดถึงหลังคลอด เสมือนเป็นการซื้อประกันสุขภาพให้แก่แม่โค!!!

โปรแกรมซีพีทรานซิท 1 เดือนก่อนคลอด

อาหารหยาบให้กินเต็มที่ (เน้นเป็นอาหารหยาบคุณภาพดี เช่น ข้าวโพดหมัก ต้นข้าวโพดสดสับ หญ้าสด)

การเตรียมโคก่อนคลอดที่ดี จะส่งผลให้

 1. แม่โคไม่เบื่ออาหารหลังคลอด ไม่มีปัญหาเรื่องระบบการย่อยอาหาร
 2. ลูกโคในท้องไม่โตมาก โคคลอดเองได้ง่าย ลดอัตราการเกิดรกค้าง
 3. ระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์ เป็นสัดเร็วหลังคลอด
 4. หลังคลอดให้นมขึ้นพี๊คได้สูง น้ำนมยืน

 

การให้อาหารช่วงคลอดใหม่ถึง 1 เดือนหลังคลอด

หลังคลอดใหม่ช่วงสัปดาห์แรกแม่โคจะกินอาหารได้น้อยกว่าปกติ 20-30% แต่ปริมาณการกินได้จะค่อยๆเพิ่มขึ้นจนเข้าสู่ภาวะปกติ ในสัปดาห์ที่ 2-3  แต่ในขณะที่ความต้องการโภชนะสำหรับนำมามาใช้ในการสร้างน้ำนมนั้นเพิ่มสูงตั้งแต่สัปดาห์แรกหลังคลอด เพราะฉะนั้นในช่วงนี้แม่โคจึงจำเป็นต้องได้รับอาหารที่มีความสมดุลและเข้มข้นของโปรตีนและพลังงานสูง ร่วมกับได้รับอาหารหยาบคุณภาพดี จึงจะส่งให้แม่โคแสดงศักยภาพการให้นมได้อย่างเต็มที่ และมีสุขภาพแข็งแรงหลังคลอด

 

เคล็ดลับในการเพิ่มปริมาณนม และให้แม่โคกลับมาสมบูรณ์พันธุ์ได้ไว

 • การให้อาหารแบบ “ท้าทาย” (เพิ่มจากปกติ 5 กก./ตัว/วัน) เพื่อส่งให้นมขึ้นพี้คสูงสุด
 • ปริมาณการจ่ายอาหารต่อมื้อไม่เกิน 3-4 กก./มื้อ ร่วมกับอาหารหยาบคุณภาพดีเช่นข้าวโพดหมัก หญ้าสด
 • หากปริมาณอาหารข้น> 8.0 กก./ตัว/วัน ควรเพิ่มจำนวนมื้ออาหารจาก 2 เวลา เป็น 3 เวลาต่อวัน
 • เพิ่มพื้นที่กินอาหารให้เพียงพอกับจำนวนโคและสามารถเข้าถึงอาหารได้ตลอด ทั้งนี้เพื่อช่วยลดภาวะขาดพลังงานหลังคลอด และภาวะกระเพาะเป็นกรด
 • มีน้ำสะอาดให้แม่โคกินตลอดเวลา
 • จัดคอกให้แม่โคอยู่อย่างสบาย มีร่มเงาเพียงพอ สำหรับนอนพักผ่อน และเช่นเดียวกับช่วงก่อนคลอด คือ แม่โคจะต้องได้รับวิตามินและแร่ธาตุเพื่อบำรุงร่างกาย ต่างกันที่ภายหลังคลอดสามารถเสริม แคลเซียม โพแทสเซียม และเกลือได้ตามปกติ การจัดการอาหารสำหรับแม่โคตามโปรแกรม ซีพี ทรานสิท จะช่วยเสริมให้แม่โคในฟาร์ม
 • แม่โคสามารถให้นมดี พี๊คได้สูงถึง ประมาณ 25 กิโลกรัมต่อวัน
 • โคไม่ซูบผอมเพราะได้รับโปรตีนและพลังงานอย่างเพียงพอสำหรับการสร้างนม
 • ไม่มีปัญหาระบบย่อยอาหารหรือเกิดกระเพาะเป็นกรด เพราะจะค่อยๆ ปรับเพิ่มอาหารอย่างเป็นระบบ
 • ระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์ เป็นสัดเร็วหลังคลอด ทำให้อัตราการผสมติดดีขึ้น