โคนมสนทนา EP: 8 ตอน 9 หัวใจหลักเพื่อส่งน้ำนมขึ้นพีค

9 หัวใจหลักเพื่อส่งน้ำนมขึ้นพีค

9 หัวใจหลักเพื่อส่งน้ำนมขึ้นพีค

สวัสดีค่ะโคนมสนทนาฉบับนี้เริ่มเข้าสู่หน้าหนาวแม่โคส่วนใหญ่เริ่มทยอยคลอดและให้น้ำนมกุญแจสำคัญสำหรับแม่โคที่จะส่งผลต่อการขึ้นพริกของน้ำนมและเพิ่มศักยภาพในการให้ผลผลิตของแม่โครคือสุขภาพของแม็คโครและการจัดการด้านโภชนที่สมดุล

พีคนม

พีคนม คืออะไร

ปริมาณน้ำนมที่แม่โคผลิตได้สูงสุดต่อวันในช่วง 150 วันแรกของการให้นมซึ่งปกติจะเกิดขึ้นในระยะ 45 ถึง 90 วันของการให้นมที่สำคัญ 1 กิโลกรัมน้ำนมที่ขึ้น พีคสูงกว่าหมายถึงปริมาณน้ำนมตลอดระยะเวลาการให้นมจะเพิ่มมากกว่า 200 ถึง 250 กิโลกรัม 

9 หลักสำคัญเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตน้ำนมและการขึ้นพีคนม

ปริมาณน้ำนมที่แม่โคผลิตได้สูงสุดต่อวันในช่วง 150 วันแรกของการให้นมซึ่งปกติจะเกิดขึ้นในระยะ 45 ถึง 90 วันของการให้นมที่สำคัญ 1 กิโลกรัมน้ำนมที่ขึ้น พีคสูงกว่าหมายถึงปริมาณน้ำนมตลอดระยะเวลาการให้นมจะเพิ่มมากกว่า 200 ถึง 250 กิโลกรัม 

 1. การจัดการโคดราย (พักการรีดนม) ที่เหมาะสม
  รักษาระดับปริมาณการกินได้รวม 12-14 กิโลกรัมต่อตัวต่อวันน้ำหนักแห้ง
  การเสริมอาหารพลังงานสูงเช่นอาหารกลุ่มแป้งเพื่อลดปัญหาโคดรายอ้วน
  จัดการเรื่องสุขภาพจีบและการตัดแต่ง
 2. ป้องกันปัญหาไขน้ำนม (แบบไม่แสดงอาการ)
  ไขน้ำนมเกิดจากระดับแคลเซียมในเลือดต่ำเนื่องจากความต้องการแคลเซียมเพิ่มสูงขึ้นในช่วงหลังคลอดแต่การได้รับแคลเซียมจากอาหารหรือการ สลายแคลเซียมจากกระดูกไม่เพียงพอต่อความต้องการ
  ป้องกันโดยให้อาหารที่มีแคลเซียมและโพแทสเซียมต่ำในระยะดราย แต่ให้อาหารที่มีแมกนีเซียมและวิตามินดีสูงในระยะดราย
 3. กระตุ้นการกินได้หลังคลอดของแม่โค
  มีอาหารใหม่สดสะอาดความน่ากินสูงโภชนะสมดุลทั้งโปรตีนและพลังงานพร้อมสำหรับแม่โคกินเข้าได้ตลอดเวลา
  เตรียมน้ำสะอาดให้แม่โคดื่มอย่างเพียงพอ
  เสริมหญ้าแห้งคุณภาพดีถั่วอัลฟาฟ่าแห้ง 1-2 กิโลกรัมต่อวันรวมทั้งอาหารหยาบหมักอาหารสดคุณภาพดี
 4. เพิ่มความสะดวกสบายสำหรับแม่โค
  จัดจำนวนโควต้าห้องให้หลวมไม่แน่นจนเกินไปแม่ครัวมีที่นอนสะอาดอย่างเพียงพอ
  แยกกลุ่มโคคลอดใหม่ 14-21 วันแรกออกจากกลุ่มโครีดนม
  แยกโคสาวท้องแรกออกจากกลุ่มโครีดเพื่อลดปัญหาการแก่งแย่งภายในคอก
  ลดความเครียดจากความร้อนเช่นการติดตั้งพัดลมระบายอากาศภายในคอก
 5. รักษาสมดุลภายในกระเพาะรูเมนป้องกันภาวะกระเพาะเป็นกรด
  เสริมถั่วอัลฟาฟ่าแห้งหญ้าแห้งคุณภาพดีในระยะ 0-5 วันแรกหลังคลอด
  ระยะต้นของการให้นมแม่โคควรได้รับอาหารหยาบคุณภาพดีเช่นข้าวโพดหมักหญ้าสดเป็นต้น
  รักษาสมดุลเยื่อใยสารในกระเพาะรูเมนโดยมีอาหารหน้ารามตลอดเวลาเป็นอาหารหยาบคุณภาพดีให้แม่โคกินได้อย่างต่อเนื่อง อาจเสริมสารบัฟเฟอร์เช่นโซเดียมไบคาร์บอเนตให้แม่โคกินอย่างอิสระ
 6.  แยกแม่โคที่อาจมีปัญหาสุขภาพหลังคลอดออกมาดูแลเฉพาะ
  เช่นแม่โค ที่เคยพบปัญหาไข้น้ำนมเต้านมอักเสบ อาจได้รับการดูแลการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
 7. ประเมินคะแนนร่างกาย Body condition Score
  เมื่อการประเมินคะแนนร่างกายเมื่อคลอดได้ 3 ถึง 3.25 สูงสุดไม่ควรเกิน 4