เทคโนโลยี สำหรับ การเลี้ยงโค ที่เราอยากแนะนำ

ทรู ดิจิทัล คาว แท็กติดหูวัวอัจฉริยะ

ทรู ดิจทัล คาว (True Digital Cow) สามารถเข้ามาช่วยแก้ปัญหาต่างๆได้ ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงดูวัวทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

แอพพลิเคชั่น การจัดการโคนม

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur fermentum odio feugiat, porta ante maximus, convallis ligula.

รายละเอียดเพิ่มเติม