เสียงตอบรับจากลูกค้า

มากกว่าการบริการ ด้วยใจ เราให้คำปรึกษา เรื่องอาหาร และการดูแลฟาร์ม

เอ็มที ราชบุรี ฟาร์ม 

ฟาร์มวัวแบรงกัสขนาดใหญ่ ติด 1 ใน 3 ของประเทศ 

อดิศรฟาร์ม (เพชรบุรี) 

ขุนวัวกว่า 700 ตัว ป้อนตลาดเนื้อโคขุนคุณภาพ

วราภรณ์ฟาร์ม จ.สระบุรี

 

3 ปัจจัยหลักที่คำนึง คือ กินดี อยู่ดี สายพันธุ์ดี

ณ นภดลฟาร์ม จ.ลพบุรี

เลี้ยงโคนมแล้วสนุก มีความสุข ไม่ต้องไปแข่งกับใครและสนุกกับการที่ได้พัฒนาฟาร์ม

บทสัมภาษณ์ คุณ กฤษฎา เตี้ยงสูงเนิน 

เจ้าของธุรกิจ กฤษฎา แดรี่ฟาร์ม

ซีพีเอฟเป็นเหมือนเพื่อนคู่คิด ในการเลี้ยงโค ช่วยดูแลให้คำปรึกษา แก้ปัญหาร่วมกันมาโดยตลอด

 

จิรัฏฐ์ฟาร์ม จ.เชียงใหม่

อาชีพโคนม เป็นอาชีพที่มั่นคง และได้ผลผลิตที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทำให้เรารักในอาชีพโคนม

โชคศรัณ์ฟาร์ม

อาหารซีพี มีคุณภาพดี ทำให้ได้ปริมาณคุณภาพน้ำนมเพิ่มสูงขึ้น

จิรัฎฐ์ฟาร์ม

อาชีพโคนมเป็นอาชีพที่ดี ไม่แพ้กับอาชีพอื่นและเป็นอาชีพที่มั่นคง สามารถพัฒนาต่อยอดได้

รุ่งตะวันฟาร์ม

อาชีพโคนมเป็นอาชีพที่สร้างรายได้และสืบทอดให้ลูกหลานได้

และจะศึกษาต่อตามศาสตร์พระราชา