พบกันเร็วๆนี้ โปรโมชั่นพิเศษสำหรับงานโคนมแห่งชาติ ปี 2564 พบกับ True Digital (Tech Village Cow Monitoring) ในบูธ CPF

แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่

สินค้า และผลิตภัณฑ์อาหาร

อ่านเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม

น้ำเชื้อโคนม และโคเนื้อ จาก World Wide Sires และ ฟาร์มปักธงชัย

อ่านเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม

คลิป วิดีโอ แนะนำวิธีการใช้อาหาร

โคนมสนทนา สาระเรื่อง วัว ที่เราอยากบอก